piątek, 1 grudnia, 2023
spot_img

Wspólna Polityka Rolna obciąży rolników?

Choć Parlament Europejski nie podał jeszcze oficjalnych szczegółowych wyników wczorajszego (23 listopada br.), głosowania nad przyjęciem Wspólnej Polityki Rolnej dla Unii Europejskiej na lata 2023-2027, to europejska Federacja Organizacji Rolniczych i Spółdzielczych COPA-COGECA poinformowała nas o tym, że Parlament Europejski na poziomie około 70 procent głosujących europarlamentarzystów opowiedział się za przyjęciem nowej WPR wraz z trzema kluczowymi dla niej rozporządzeniami. 

Czas wyjaśnić wątpliwości!

W odniesieniu do tego faktu COPA-COGECA stwierdza min., że nadszedł teraz czas rozwiązania i wyjaśnienia ostatnich wątpliwości dotyczących WPR. Zdaniem Federacji wczorajsze głosowanie wcale nie oznacza końca prac, ponieważ należy jeszcze podjąć kilka kluczowych kroków, zanim nowa WPR zacznie funkcjonować. Jak zauważa COPA-COGECA wiele niewiadomych dotyczy spójności i wdrażania WPR, zarówno na szczeblu unijnym, jak i na poziomach krajowych. Natomiast wczorajsze głosowanie było głosowaniem nad kompromisem, który ukształtował się podczas rozmów trójstronnych prowadzonych wiosną 2021 r pomiędzy PE, Radą Europy i Komisją Europejską (tzw. Trilog), przy aktywnej postawie COPA-COGECA. 

Rolnicy mocno obciążeni

Ostatecznie też, także COPA-COGECA z zadowoleniem przyjmuje terminowe przyjęcie przez Parlament Europejski przyszłej WPR. Federacja zwraca jednak uwagę na to, że efektem negocjacji było min. dodanie nowych wymogów  środowiskowych, klimatycznych oraz społecznych do WPR. W rzeczywistości więc 15 z 22 wskaźników rezultatu ustanowionych w nowej WPR dotyczy wymiaru środowiskowego. Będzie to zatem prawdziwe wyzwanie dla europejskiej społeczności rolniczej. Natomiast na obecnym etapie państwa członkowskie muszą opracować praktyczne, komunikatywne i możliwe do wdrożenia środki, które nie przeszkodzą lecz pomogą rolnikom w realizacji tych ambitnych celów.

 – Parlament Europejski daje dziś europejskim rolnikom i ich spółdzielniom narzędzie polityczne do kontynuowania wysiłków na rzecz bardziej zrównoważonej produkcji – stwierdziła po głosowaniu  Christiane Lambert, Przewodnicząca Komitetu COPA – Nowe wymogi klimatyczne, społeczne i środowiskowe zawarte w WPR zobowiązują rolników do bardziej zrównoważonej produkcji. Wymagać to jednak będzie wysiłku. Szczególnie w czasie, gdy krótkoterminowych wyzwań i niepewności jest wiele. Są też duże zagrożenia dla konkurencyjności całego sektora. Liczymy więc teraz na władze krajowe i Komisję Europejską. Ufamy, że prace nad przyjęciem krajowych planów strategicznych WPR przebiegać będą szybko i sprawnie.

Rolnicy i spółdzielnie

Do treści krajowych Planów Strategicznych WPR odniósł się natomiast Ramon Armengol, Przewodniczący COGECA, który stwierdził, że: 

– Twórcy krajowych Planów Strategicznych muszą poważnie rozważyć przyszłość inwestycji w rolnictwo i innowacje, których będziemy wszyscy bardzo potrzebować dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w całej Europie. Tego rodzaju inwestycje będą miały kluczowe znaczenie dla rolników i ich spółdzielni w przyszłej WPR. Chodzi o ogólną znaczącą poprawę wydajności i trwałości gospodarstw. Krajowe plany strategiczne powinny też wzmacniać rolę i narzędzia przyznane organizacjom producentów – takim jak spółdzielnie – w celu dywersyfikacji produkcji, redukcji kosztów i podejmowania ambitnych działań zbiorowych. Dlatego działanie w zakresie współpracy w ramach rozwoju obszarów wiejskich jest tak ważne dla społeczności rolniczej.

Co będzie dalej?

Jeżeli wczorajsze głosowanie Parlamentu Europejskiego zostanie potwierdzone przez Radę Europejską, co nastąpić ma  na początku grudnia br., będzie to koniec unijnego procesu legislacyjnego. Natomiast projekty krajowych Planów Strategicznych WPR państw członkowskich UE trafić mają do Komisji Europejskiej do końca grudnia br. Wtedy KE rozpocznie proces ich konsultowania i przyjmowania.  

Źródło: COPA-COGECA
Foto: Pixabay 

Robert Gorczyński
Robert Gorczyńskihttps://agroprofil.pl/
Działa na styku: instytucje, organizacje, problemy rolników. Zafascynowany etosem pracy rolnika, tradycjami i kulturą polskiej wsi.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x