czwartek, 30 listopada, 2023
spot_img

Wsparcie dla rolniczego handlu detalicznego

spot_img

Od 21 listopada do 20 grudnia 2019 roku, trwać będzie nabór wniosków na projekty wspierające tzw. małe przetwórstwo, czyli wsparcie adresowane do rolników i ich małżonków zajmujących się lub wyrażających wolę podjęcia działalności w sektorze rolniczego handlu detalicznego (RHD). Wnioski przyjmować będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

RHD – Co to jest?

Pod pojęciem Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD) rozumieć należy możliwość bezpośredniej sprzedaży konsumentom żywności wyprodukowanej i przetworzonej przez rolników we własnych gospodarstwach. Proces ten odbywa się z pominięciem pośredników, co pozwala uzyskiwać lepsze ceny za sprzedawane produkty rolno-spożywcze.  W tym przypadku ARiMR oferuje pomoc na rozwój tego typu działalności na wsi. Pomoc finansowana będzie w Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.

 

Beneficjenci wsparcia

Wsparcie, za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji, uzyskać mogą rolnicy lub ich małżonkowie, ubezpieczeni w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na podstawie ustawy o KRUS w pełnym jej zakresie, którzy już prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność przetwórczą, a także sprzedaż produktów przetworzonych w ramach RHD.
Należy zaznaczyć, że do prowadzenia rolniczego handlu detalicznego nie jest wymagane uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Lista produktów

Obowiązująca lista produktów przetwarzanych i jednocześnie zbywanych (wymóg łączny!), w tym przypadku obejmuje m.in.: przetwory z owoców i warzyw, np. soki, dżemy, kiszonki, marynaty, koncentraty; przetwory zbożowe: mąki, kasze, płatki, otręby; oleje; wędliny; produkty mleczne, np. jogurty, sery, śmietana.

Wysokość wsparcia

Wsparcie ma charakter refundacji w wysokości do 50 procent kosztów kwalifikowalnych realizacji projektów, poniesionych na realizację inwestycji. Przy czym, maksymalna kwota pomocy wynosi 100 tys. zł.

Koszty kwalifikowalne

Zbiór kosztów inwestycji, na które można otrzymać dofinansowanie obejmuje m.in.: koszty zakupu maszyn, urządzeń i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania produktów rolnych, koszty budowy lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej, w tym koszty dostosowania pomieszczeń gospodarczych oraz pomieszczeń służących dotychczas przygotowaniu posiłków; zakup tzw. kontenerów (obiektów budowlanych), gdzie będzie prowadzona działalność przetwórcza, pod warunkiem, że będą one trwale związane z nieruchomością; zakup wraz z instalacją maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej.

UWAGA: dofinansowanie nie obejmuje zakupu środków transportu oraz używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu.

Kryteria i ocena wniosków

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Premiuje ona m.in. młodych rolników, inwestycje innowacyjne, uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.

Wnioski można składać w oddziałach regionalnych ARiMR.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.arimr.gov.pl, w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach ARiMR, a także pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: www.arimr.gov.pl
Foto: Pixabay

 

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników