czwartek, 25 lipca, 2024
spot_img

Wsparcie dla przetwórców i hurtowników – pod koniec lutego rusza nabór wniosków

spot_img

Już wkrótce, bo od 27 lutego do 27 marca 2020 r. w ARiMR składać będzie można wnioski o wsparcie finansowe dla firm z branży przetwórstwa produktów rolnych lub zajmujących się ich sprzedażą hurtową. 

 

Wsparcie dla przedsiębiorców

O pomoc w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” finansowanego z PROW na lata 2014-2020 będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi, jeżeli wykonują działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych.

 

Dla związków i zrzeszeń nawet 15 milionów!

Wysokość dofinansowania uzależniono od rodzaju beneficjentów. Gdy jest nim przedsiębiorstwo zajmujące się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, wysokość wsparcia wyniesie do 10 mln zł. Natomiast w przypadku gdy o pomoc ubiega się przedsiębiorstwo, które jest związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów, wówczas może ono liczyć maksymalne na 15 mln zł. Minimalna wysokość wsparcia wynosi natomiast 100 tys. zł.

 

Refundacje na budowę lub modernizację

Pieniądze będą wypłacane w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji. Dotację można otrzymać m.in. na budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności; zakup (wraz z instalacją) lub leasing zakończony przeniesieniem prawa własności maszyn lub urządzeń; zakup aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji.

Reguły naboru

W ramach jednego naboru można złożyć jeden wniosek dotyczący danego przedsiębiorstwa albo jego wyodrębnionej organizacyjnie części. Wszystkie wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Najwięcej punktów będzie można otrzymać za realizację inwestycji związanych z produkcją pasz z surowców wolnych od GMO. Liczba punktów zdecyduje o kolejności przyznania wsparcia. ARiMR, nie później niż 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków poda do publicznej wiadomości na swoim portalu internetowym informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach. W przypadku pozytywnego wyniku oceny merytorycznej wniosku Agencja zawiera z beneficjentem umowę o przyznaniu pomocy, a dotacja jest przekazywana na jego rachunek bankowy.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: ARiMR
Fot.: Pixabay

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników