poniedziałek, 15 lipca, 2024
spot_img

AGRIFISH o WPR, środowisku i klimacie

spot_img

27 stycznia 2020 r. w Brukseli odbyło się posiedzenie Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa Państw członkowskich Unii Europejskiej (AGRIFISH). Tym razem, po raz pierwszy obradom przewodniczyła Chorwacja. Polskiej delegacji przewodził natomiast Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Kamiński.

 

Plan nowej Prezydencji

Podczas posiedzenia przedstawiciele Prezydencji Chorwackiej zaprezentowali program prac na najbliższe 6 miesięcy. Do priorytetów zaliczono negocjacje nad nową Wspólną Polityką Rolną Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań korzystnych dla gospodarstw rodzinnych, młodych rolników, zrównoważonego pro środowiskowego gospodarowania, wdrażania  koncepcji biogospodarki i inteligentnych wsi. Za ważny uznano też rozwój nowoczesnego leśnictwa jako czynnika przeciwdziałania zmianom klimatu.

Uzgodniono również, że zagadnienia dotyczące ochrony konsumentów i bezpieczeństwa żywności omawiane będą w kontekście europejskiego zielonego ładu i strategii sektorowej Unii Europejskiej „Od pola do stołu”.

Frans Timmermans o Zielonym Ładzie

Podczas posiedzenia Rady głos zabrał również Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans, który zapoznał zebranych z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ). Po tej prezentacji odbyła się dyskusja nt. aspektów rolnych zielonego ładu oraz włączenia Wspólnej Polityki Rolnej UE do realizacji celów klimatycznych i środowiskowych. W trakcie rozmów ministrowie rolnictwa podkreślali, że WPR może realizować ambicje środowiskowe i klimatyczne, jednak głównym jej celem jest zapewnienie Europie bezpieczeństwa żywnościowego.

Głos polskiej delegacji

Polska delegacja pozytywnie oceniła propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą Europejskiego Zielonego Ładu oraz założenia Strategii dla rolnictwa Od pola do stołu. Przedstawiciele naszego kraju podkreślali też, że ramy prawne nowej Wspólnej Polityki Rolnej dobrze wpisują się w realizację Zielonego Ładu i wspomnianej Strategii. Akcentowano również, że poza WPR także inne branżowe europejskie polityki powinny zawierać gwarancję co do tego, że rolnictwo wniesie wkład do Zielonego Ładu

Jednakże zasadniczą kwestią jest sposób finansowania tych nowych zadań. Zwiększone potrzeby muszą być uwzględnione w budżecie wieloletnich ram finansowych na WPR. W tym kontekście Podsekretarz Ryszard Kamiński opowiedział się też za pełnym wyrównaniem płatności bezpośrednich we wszystkich państwach Unii Europejskiej

Ministrowie omówili również treść rozporządzeń w sprawie przepisów przejściowych WPR a delegacja polska zaapelowała do prezydencji o jak najszybsze przyjęcie częściowego podejścia ogólnego i to niezależnie od negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych. Zaapelowano też o niewprowadzanie do projektu rozporządzenia zmian w porównaniu z obowiązującymi przepisami.

Oznakowanie mieszanek miodu

Ponadto, 16 państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polska, przedstawiło wspólną deklarację w sprawie oznakowania mieszanek miodu. Ministrowie podkreślali, że obecne przepisy dotyczące oznakowania mieszanek miodu pochodzących z różnych krajów nie przekazują konsumentom kompleksowych i wiarygodnych informacji na temat pochodzenia miodu. Jest tak w szczególności w przypadku mieszanek miodów wyprodukowanych w Unii Europejskiej i importowanych spoza terytorium UE. Przy czym, tego rodzaju wiarygodne informacje są bardzo istotne z uwagi na zróżnicowane wymagania środowiskowe i jakościowe dotyczące miodu produkowanego poza Unią. Ważne jest też zapewnienie równych warunków konkurencji.

Rozmowy wiceministra Kamińskiego

Przy okazji posiedzenia Rady Podsekretarz Stanu Ryszard Kamiński spotkał się z Ministrami Rolnictwa Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii. Oficjele omawiali zakres nowego podejścia do spraw klimatu i środowiska w ramach budżetu Wspólnej Polityki Rolnej oraz zagadnienia związane z okresem przejściowym  do nowej perspektywy finansowej Unii. Uczestnicy rozmów prezentowali zbieżne stanowiska w kwestii potrzeby przydzielenia w budżecie 2021-2027 dodatkowych środków na realizację nowych wyzwań klimatycznych i środowiskowych realizowanych przez rolnictwo.


Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło/fot.: MRIRW

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników