wtorek, 18 czerwca, 2024
spot_img

Wsparcie dla polskich gorzelników: Żadne bariery nie stoją na przeszkodzie

spot_img

Krajowa Izba Biopaliw oraz Związek Gorzelni Polskich podniosły głos w sprawie wsparcia branży alkoholowej. W skierowanym do ministra rolnictwa apelu, zaznaczają jednoznacznie: nie istnieją żadne istotne bariery formalne dla potencjalnego wsparcia producentów alkoholu etylowego także tych o statusie dużego przedsiębiorstwa.

Polskie gorzelnie apelują do ministra rolnictwa o dopłaty do kukurydzy

Związek Gorzelni Polskich poprosiła Ministra Rolnictwa, Roberta Telusa, aby uwzględnił polskie gorzelnie w systemie dopłat do zakupu mokrej kukurydzy. W przeciwnym przypadku, gdyby ceny alkoholu pozostały niskie, a na rynku pojawiła się nadmierna ilość produktów, groziłoby to bankructwem dla rodzimych producentów alkoholu. W tym celu Krajowa Izba Biopaliw oraz Związek Gorzelni Polskich poprosiły także o opinię prawnych ekspertów

Wytyczne KE nie wykluczają przyznania pomocy

Zgodnie z uzasadnieniem do Rozporządzenia, pomoc dla nabywców mokrej kukurydzy będzie podlegać notyfikacji przez Komisję Europejską, opierając się na wytycznych zawartych w Komunikacie KE dotyczącym tymczasowych ramek pomocy państwa po agresji Rosji wobec Ukrainy. Ograniczenia, jakie wprowadza Rozporządzenie, dotyczą tylko małych i średnich przedsiębiorstw oraz tych prowadzących działalność związaną ze skupem i obrotem zbożem. Wytyczne KE nie narzucają państwom członkowskim tego rodzaju ograniczeń w przypadku pomocy dla przedsiębiorstw w związku z niestabilną sytuacją gospodarczą. Wynika z nich, że pomoc dla sektora MŚP może być zwiększona o pewną liczbę punktów procentowych. Ostatecznie, Wytyczne KE nie wykluczają przyznania pomocy dla dużych przedsiębiorstw, takich jak gorzelnie, w związku z nabyciem mokrej kukurydzy i jej wykorzystaniem do produkcji, również w kontekście alkoholu etylowego.

Osoby i firmy, które nabyły mokrą kukurydzę i wykorzystały ją do własnej produkcji, spełniają kryteria przewidziane w prawie Unii Europejskiej dotyczące pomocy. W wyniku analizy Wytycznych KE, eksperci dostrzegają istotną grupę nabywców mokrej kukurydzy w Polsce, która nie została uwzględniona w obowiązującym Rozporządzeniu. Chodzi o przedsiębiorstwa, które często nabywają tę kukurydzę jako kluczowy element swojego procesu produkcyjnego, np. do tworzenia biokomponentów czy produkcji pasz.

Przedsiębiorstwa te, które kupiły mokrą kukurydzę w okresie od 15 września 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku i użyły jej do produkcji po 15 marca 2023 roku, stanowią istotną grupę. Podobnie jak firmy handlowe, które uzyskały pomoc zgodnie z Rozporządzeniem z 5 lipca 2023 roku, te firmy także spełniają warunki określone w Wytycznych KE, związanej z „kryzysem wywołanym przez wojnę rosyjsko-ukraińską”, a także w Rozporządzeniu z 5 lipca, związanej z „dodatkowymi kosztami wynikającymi z braku stabilizacji na rynku kukurydzy spowodowanym agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy”.

Warto zaznaczyć, że te przedsiębiorstwa skupiły istotne ilości mokrej kukurydzy (szacunkowo co najmniej 700 000 ton) do 31 grudnia 2022 roku, co pozwoliło lokalnym rolnikom sprzedać ziarno od razu po zbiorach. Te firmy doświadczyły dużych kosztów związanych z suszeniem i przechowywaniem mokrej kukurydzy. Po 15 marca 2023 roku, zamiast kupować wysuszone ziarno po znacznie niższych cenach, przedsiębiorstwa te zużywały swoje zapasy mokrej kukurydzy w procesie produkcji, co jest charakterystyczne dla branży produkującej alkohol etylowy.

Warto podkreślić, że Wytyczne KE nie zawierają żadnych przeciwwskazań dotyczących przyznawania pomocy przedsiębiorstwom produkcyjnym, a nie handlowym. Ponadto, wytyczne nie wykluczają udzielania pomocy w żadnej branży, w tym np. producentom biokomponentów do paliw ciekłych (bioetanolu) czy branży produkcji pasz. Również wprowadzenie benzyny E10 w Polsce od 1 stycznia 2024 roku oraz znaczenie tej branży w zakupie mokrej kukurydzy podczas okresu zbiorów są istotnymi argumentami za rozszerzeniem wsparcia, szczególnie dla producentów alkoholu etylowego.

źródło:Krajowa Izba Biopaliw, Związek Gorzelni Polskich

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x