piątek, 1 grudnia, 2023
spot_img

Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich – ostatni moment na złożenie wniosku

W tym tygodniu zamknięcie naboru

Już tylko do czwartku, 31 października 2019 r., Koła Gospodyń Wiejskich, składać mogą wnioski  o przyznanie pomocy na dofinansowanie statutowej działalności i na rozwój organizacji.
Nabór rozpoczął się 7 maja 2019 roku. O pomoc z budżetu państwa, za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mogą ubiegać się jedynie te koła, które zostały  zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonym przez ARiMR. W spisie ujęto obecnie blisko 8 tysięcy kół.

 

Gdzie można składać wnioski?

Wnioski przyjmowane są we właściwych terenowo, Biurach Powiatowych ARiMR. Przy czym, za datę ich złożenia, uznaje się datę wpływu wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szczegółowych informacji udzielają Biura Powiatowe ARiMR.

 

Wysokość wsparcia

W roku 2019, na finansowanie tej formy wsparcia, zarezerwowano ogólną  kwotę w wysokości 40 milionów zł. Natomiast wielkość pomocy, dla poszczególnych kół, uzależniono od liczby ich członków, z podziałem na poniższe przedziały kwotowe:

  • 3 tys. zł – dla koła liczącego do 30 członków,
  • 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków,
  • 5 tys. zł  – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób.

Więcej informacji o regulacjach prawnych i zasadach funkcjonowania Kół Gospodyń Wiejskich, znaleźć można na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: ARiMR

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników