poniedziałek, 15 lipca, 2024
spot_img

WPR: wiele ważnych kwestii nadal pozostaje nierozwiązanych

spot_img

Posiedzenie europejskiej rady ministrów rolnictwa

Po raz pierwszy w historii pod przewodnictwem Komisarza Europejskiego ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janusza Wojciechowskiego odbyło się posiedzenie Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa Unii Europejskiej (AGRIFISH). Podczas posiedzenia Polskę reprezentował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. W części obrad poświęconej rolnictwu, ministrowie omówili postępy prac nad reformą Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) pod przewodnictwem prezydencji fińskiej.

 

Zastrzeżenia Ministra Ardanowskiego

Przy tej okazji, polski Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zaznaczył, że pomimo ponad rocznej dyskusji nad nowym kształtem Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku, jak dotąd nie odnotowano przełomu, a wiele ważnych kwestii nadal pozostaje nierozwiązanych.
Minister Ardanowski wyjaśnił, że oczekiwania Polski w zakresie modyfikacji ram prawnych WPR dotyczą listy spraw takich jak: wyłączenie małych gospodarstw z warunkowości, większej elastyczności w realizacji planu strategicznego, ustalenia właściwej listy sektorów kwalifikujących się do wsparcia oraz możliwości przesuwania środków pomiędzy filarami Wspólnej Polityki Rolnej.

 

Apel o nową wizję

Minister Ardanowski apelował też o opracowanie nowej wizji rozwoju rolnictwa z uwzględnieniem bieżących wyzwań. Szef polskiego resortu rolnictwa podkreślał, że Polska wizja rozwoju rolnictwa zbieżna jest z tą, którą przedstawił na forum Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej  Komisarz Europejski ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janusz Wojciechowski.
Wizja ta dotyczy intensyfikacji aktywności wobec zmian klimatycznych, ochrony obszarów wiejskich przed wyludnieniem oraz tworzenia sprzyjających warunków do życia i gospodarowania na wsi. Minister Ardanowski zauważył też, że dla osiągnięcia właściwych rezultatów ważne jest wspieranie małych gospodarstw rolnych, młodych rolników, krótkich łańcuchów dostaw żywności, a także uniezależnienia się Europy od importu białka roślinnego spoza granic UE. Ponadto, należy tez przeciwdziałać postępującemu procesowi degradacji gleb. Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zachęcał ministrów Państw członkowskich Unii Europejskiej do lepszej współpracy przy kształtowaniu  wizji rolnictwa skupionego na aktywnym przeciwdziałaniu obecnym problemom.
Dodajmy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski powyższe problemy, poruszył też podczas osobistych rozmów z reprezentantami rolniczych resortów z: Chorwacji, Austrii, Portugalii, Rumunii, Grecji i Bułgarii.

Tekst: Robert Gorczyński
Źródło/fot: MRiRW

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników