środa, 24 lipca, 2024
spot_img

Specustawa dot. ASF: bioasekuracja, zakaz utrudniania polowań i odstrzał dzików przez policjantów i wojsko

spot_img

Grupa Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej należących do Prawa i Sprawiedliwości złożyła w parlamencie projekt ustawy w sprawie zwalczania chorób zakaźnych u zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz redukcji populacji dzików w kraju.
Projekt to realizacja zapowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który w związku z obecną sytuacją związaną z  rozprzestrzenianiem się ASF w Polsce, stwierdził że konieczne jest wprowadzenie w tym zakresie tzw. specustawy.
Powodem podjęcia prac legislacyjnych jest również potrzeba uszczegółowienia przepisów prawnych dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się takich chorób, szczególnie u zwierząt dzikich.

 

Zakres zmian

Projekt PiS obejmuje zatem min.: zakaz blokowania polowań, odstrzał sanitarny dzikich zwierząt przez policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej lub funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz żołnierzy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania polowania. Zakłada się również powoływanie Łowczego Krajowego przez ministra środowiska.

 

Zmiany w innych ustawach

Konsekwencją wprowadzenia tzw.  „specustawy” będą  zmiany w szeregu innych ustaw, czyli np.: zmiany w ustawie o broni i amunicji i ustawie o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, które mają umożliwić wykorzystanie do odstrzału sanitarnego broni wyposażonej w tłumik huku (dźwięku).
Przy czym, zdaniem parlamentarzystów PIS, ważną kwestią jest tu ograniczenie ryzyka przepłaszania i niekontrolowanego przemieszczania się watah, a także  zmniejszenie uciążliwości związanych z prowadzeniem odstrzałów, dla mieszkańców terenów sąsiadujących.
Przewiduje się także zmiany w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, które mają pozwolić na odstrzał sanitarny dzikich zwierząt przez policjantów, strażaków, pograniczników i żołnierzy z uprawnieniami do wykonywania polowania.

 

Zakaz utrudniania polowań

Natomiast w przepisach prawa łowieckiego zakłada się m.in. wprowadzenie zakazu celowego utrudniania lub uniemożliwiania, przez osoby postronne, prowadzenia polowań. Przy czym, tego rodzaju działania, mają być podstawą do interwencji policji i straży leśnej.

 

Łowczy i myśliwi

Propozycje zmian dotyczą też wprowadzenia zasady, by Łowczego Krajowego powoływał i odwoływał minister ds. środowiska w porozumieniu z ministrem rolnictwa. Zdaniem wnioskodawców ma to skrócić czas związany z realizacją procedury wyrażania opinii przez Naczelną Radę Łowiecką.
Również łowczy okręgowi mieliby być powoływani i odwoływani przez Łowczego Krajowego, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego ministra ds. środowiska.
Następne zmiany, to uzupełnienie zakresów zadań Polskiego Związku Łowieckiego o zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt łownych oraz wprowadzenie obowiązku przestrzegania zasad bioasekuracji przez myśliwych.
Zaproponowano również zmiany w ustawie o lasach, polegające na wprowadzeniu przepisów umożliwiających wykorzystanie funduszu leśnego do finansowania budowy ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych.

Zdrowie zwierząt i prawo budowlane

Kolejne propozycje zmian dotyczą ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. W tym przypadku, planuje się rozszerzenie spisu nakazów, które powiatowy lekarz weterynarii ma prawo  wydać w drodze rozporządzenia. Zmiana dotyczy możliwości nakazywania zarządcom dróg publicznych zamykania przejść dla zwierząt w pasach drogowych, a także budowy ogrodzeń lub zabezpieczeń technicznych.
Istotną konsekwencją wprowadzenia tzw. specustawy, będą też zmiany w prawie budowlanym przewidujące zwolnienie z konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę niecek dezynfekcyjnych w ramach wdrażania w gospodarstwach zasad bioasekuracji.
Propozycje zmian prawnych będą teraz przedmiotem analiz komisji parlamentarnych i Sejmu, o czym informować będziemy na bieżąco.

Tekst: Robert Gorczyński
Źródła: Sejm RP, MRIRW, PAP

 

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników