wtorek, 25 czerwca, 2024
spot_img

Wizyta weterynarza w gospodarstwie będzie droższa!

spot_img

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną. Dzięki ustawie rocznie do budżetu ma trafić 150 mln zł więcej.  Ile w takim razie trzeba będzie zapłacić za wizytę w gospodarstwie?

Minimum 112,80 zł za godzinę pracy weterynarza

W projekcie rozporządzenia zaproponowano by opłaty za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną pobierane były na podstawie czasu pracy niezbędnego do wykonania danej czynności z paroma wyjątkami. Zwolnienie z nowych zasad będzie obowiązywało w przypadku przeprowadzanie kontroli granicznych, gdzie opłata została ustalona od przesyłki oraz na podstawie wielkości produkcji (od tony produktów lub liczby zwierząt).

Wysokość opłaty minimalnej (1 godzina pracy plus czas niezbędny na dojazd), Ustalono w wysokości 112,80 zł. Określenie opłaty minimalnej ma służyć pokryciu kosztów dojazdu osoby wykonującej czynności urzędowe ponieważ według nowych zasad nie będą doliczane faktyczne koszty wykonywania określonych czynności, dojazdu urzędowego lekarza weterynarii lub użytych materiałów. Wyjątek stanowi opłata związana z kontrolą statków rybackich za granicą, w przypadku której, będą doliczane koszty przemieszczenia się na ten statek i powrotu z tego statku.

Dodatkowe 150 mln zł trafi do budżetu państwa

„Pobrane opłaty będą stanowiły w całości dochód budżetu państwa. Szacuje się, że z tego tytułu do budżetu państwa corocznie odprowadzanych będzie ponad 150 mln zł dochodów więcej, przy założeniu utrzymania liczby podmiotów oraz kontroli na poziomie zbliżonym do przyjętego do założeń 2019 r.” – poinformowano w uzasadnieniu.

Jak zmienią się stawki za inspekcję weterynaryjną?

Do najważniejszych zmian zapisanych w projekcie w sprawie pobierania opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną należą:

 • zmiany obciążeń w rzeźniach, wynikających ze zmiany stawek oraz rezygnacji z dodatkowej opłaty za pobranie próbek do badania w kierunku przenośnych gąbczastych encefalopatii przeżuwaczy. W tym przypadku jest to spadek i dotyczy przede wszystkim rzeźni drobiu oraz większości kategorii wagowych świń, a wzrost (z pewnymi wyjątkami wagowymi i czasowymi): rzeźni bydła, zwierząt jednokopytnych, owiec i kóz, dzikich zwierząt kopytnych utrzymywanych w warunkach fermowych i strusi;
 • rezygnacji z dodatkowej opłaty za monitorowanie występowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych oraz skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz w paszach 
 • zmiany sposobu rozliczania oględzin tusz zwierząt łownych oraz badania mięsa takich zwierząt (wzrost obciążeń z 1,2 mln zł do 2 mln zł. );
 • zmiany sposobu rozliczania nadzoru nad punktami odbioru mleka (zwiększenie stawki za pierwszą godzinę oraz zmniejszenie stawki za kolejne godziny) oraz przetwórstwem mleka (wprowadzenie stawki za tonę oraz opłaty minimalnej); powyższe zmiany powodują wzrost obciążeń dla podmiotów (z 2,9 mln zł opłat do ok. 4,7 mln. zł);
 • zmiany sposobu rozliczania nadzoru nad przetwórstwem jaj konsumpcyjnych (wprowadzenie stawki za tonę oraz opłaty minimalnej) oraz rozszerzeniem zakresu nadzoru o pakowanie i przepakowywanie jaj oraz przetwórstwo, pakowanie i przepakowywanie produktów jajecznych (wzrost opłat z 107 tys. zł do 681 tys. zł);
 • wprowadzenia stawki minimalnej za nadzór nad rozbiorem mięsa, nadzór nad wyładowywaniem ze statków rybackich albo pierwszą sprzedażą produktów rybołówstwa, nadzór nad obróbką, przetwórstwem ryb, skorupiaków, mięczaków, żab lub ich produktów oraz wyładowywaniem ze statku przetwórni produktów rybołówstwa;
 • zwiększenia stawki za pierwszą godzinę nadzoru nad przechowywaniem produktów pochodzenia zwierzęcego (wzrost obciążeń z 2,3 mln zł do 3,7 mln. zł);
 • wprowadzenia nowej opłaty m.in. za nadzór nad porcjowaniem, pakowaniem i przepakowywaniem miodu oraz nadzór nad produkcją żelatyny i kolagenu (ok. 31 tys. zł łącznie);
 • wprowadzenia nowej opłaty za nadzór nad produkcją mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych, mięsa oddzielonego mechanicznie oraz produktów mięsnych oraz nadzór nad porcjowaniem, pakowaniem i przepakowywaniem mięsa, mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych, mięsa oddzielonego mechanicznie oraz produktów mięsnych (ok. 16,9 mln zł rocznie);
 • wprowadzenia nowej opłaty za złożenie wniosku o zatwierdzenie zakładu (ok. 545 tys. zł) oraz za zatwierdzenie projektu technologicznego (ok. 609 tys. zł);
 • zmiany stawek za badania laboratoryjne;
 • zmiany sposobu naliczania opłat za przeprowadzanie kontroli zwierząt przeznaczonych do wywozu, handlu albo umieszczenia na rynku krajowym – z opłaty za zwierzę na opłatę za godzinę kontroli (wzrost łącznych opłat z ok. 40 mln. do ok. 144 mln.);
 • podniesienia stawki za pierwszą godzinę kontroli i obniżenia stawki za dalsze godziny w przypadku nadzoru dotyczącego materiału biologicznego, jaj wylęgowych drobiu, jaj i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych;
 • rozszerzenia katalogu czynności objętych opłatą oraz podniesienia stawek za godzinę nadzoru nad wytwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu i transportem pasz i pasz leczniczych przeznaczonych do obrotu oraz warunkami ich przechowywania lub sprzedaży;
 • wprowadzenia opłaty za wydanie świadectwa zatwierdzenia środka transportu przeznaczonego do długotrwałego transportu zwierząt;
 • wprowadzenia oddzielnej opłaty za przeprowadzanie kontroli produktów przeznaczonych do wywozu, handlu albo umieszczenia na rynku krajowym (ok. 11 mln zł łącznie);
 • wprowadzenia opłat związanych z obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi (ok. 1 520 tys. zł);
 • zróżnicowania stawek w zależności od pory dnia, w której wykonywane są czynności (stawki za czynności w godzinach 22-6 +15%, stawki za czynności w soboty, niedziele i święta +20%);

źródło: RCL
zdj:pixabay

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x