środa, 24 lipca, 2024
spot_img

Wiejskie inspiracje – do 18 lutego potrwa nabór wniosków

spot_img

Do 18 lutego 2020 r. potrwa nabór wniosków w ramach Konkursu pod nazwą: „Rural Inspiration Awards (RIA) 2020” (ang.: „Nagrodzone Wiejskie Inspiracje”), ukierunkowany na nowe priorytety strategiczne Unii Europejskiej w dziedzinie Zielonego Ładu (Green Deal). Organizatorem konkursu jest Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD).

 

Biogospodarka i klimat

Celem konkursu jest wyróżnienie oraz wsparcie dla lokalnych inicjatyw promujących działania na rzecz klimatu na obszarach wiejskich lub działania na rzecz wdrażania zasad biogospodarki.

W ramach konkursu wyznaczono następujące kategorie tematyczne:

  1. Biogospodarka: projekty/działania w tej kategorii obejmują produkcję odnawialnych zasobów biologicznych oraz przekształcanie tych zasobów i odpadów w produkty o wartości dodanej, w tym żywność, paszę, produkty pochodzenia biologicznego i bioenergię.
  2. Łagodzenie klimatu: projekty/działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych lub usuwające dwutlenek węgla z atmosfery.
  3. Dostosowanie do klimatu: projekty/działania mające na celu zwiększenie odporności europejskiego rolnictwa i leśnictwa na niekorzystne skutki zmian klimatu.

Zasady udziału

Wszystkie zgłaszane projekty muszą być finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach wszystkich działań PROW: od typowych projektów inwestycyjnych (np. w ramach M04, M06, M07), a także szerszych projektów (np. szkolenia w ramach M01, usługi doradcze M02, współpraca M16), jak również przykłady działań obszarowych (na przykład wykorzystanie przez rolnika / grupę rolników wsparcia rolnośrodowiskowego w ramach M10 lub wsparcia ekologicznego w ramach M11 lub działań związanych z leśnictwem w ramach M08), oraz innych inicjatyw współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Więcej informacji (w tym warunki udziału i formularz zgłoszeniowy) dostępne są na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Dodajmy, że w poprzedniej edycji tego konkursu jednym z laureatów został Polak, Krzysztof Kowalski z Nasielska, który w swoim gospodarstwie hoduje świnie rasy złotnicka biała oraz uprawia len i rzepak.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: KSOW
Foto: Pixabay

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników