środa, 29 maja, 2024
spot_imgspot_img

Ważne! Przedsiębiorcy chcący skorzystać z maksymalnej ceny prądu muszą złożyć oświadczenie. Termin mija 30 listopada

spot_img

Niewiele przedsiębiorców wie, że skorzystanie z maksymalnej ceny prądu wynoszącej 785 zł/MWh wymaga złożenia specjalnego oświadczenia u swojemu dostawcy prądu. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą powinny złożyć je do 30 listopada 2022 r. Jego dotrzymanie, to warunek korzystania z taryfy ulgowej od 1 grudnia 2022. 

Ważne! Przedsiębiorcy chcący skorzystać z maksymalnej ceny prądu muszą złożyć oświadczenie. Termin mija 30 listopada
zdj:pixabay

Kto musi złożyć wniosek o tańszy prąd (785 zł MWh)? 

Możliwość płacenia za prąd nie 2 zł za 1 kWh, a maksymalnie do 79 groszy, ma każdy przedsiębiorca będący mikroprzedsiębiorcą małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z 6 marca 2018 r. Z maksymalnej ceny energii skorzystają także inne podmioty uprawnione, które szczegółowo zostały wymienione w Ustawie. Są to głównie jednostki samorządu terytorialnego lub podmiotu, który świadczy na rzecz tej jednostki usługi, np. azyle i schroniska dla zwierząt, okręgowe ośrodki wychowawcze, ochotnicze straże pożarne i inne.

Oświadczenia składają osoby mające umowy z Tauronem, Eneą, PGE jako przedsiębiorcy i PPE jest im przypisany zgodnie z taką umową. Oświadczenia nie muszą składać właściciele jednoosobowych firm z CEIDG, które prowadzą działalność gospodarczą w swoim mieszkaniu i umowy na prąd mają podpisane jako osoby fizyczne albo są najemcą biura, a licznik należy do właściciela biura.

Od kiedy obowiązuje maksymalne ceny prądu dla przedsiębiorstw?

Tańszy prąd będzie obowiązywał od 1 grudnia 2022 r. Jeżeli oświadczenie zostanie złożone po 30 listopada 2022 r., cenę maksymalną zakład energetyczny stosuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie. Nie ma więc sankcji za spóźnienie w postaci utraty prawa do niższej ceny prądu niż rynkowa. Wynika to z dwóch poniższych zasad:

1) Niezłożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia w terminie do 30 listopada 2022 r., uprawnia podmiot uprawniony do niestosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej.

2) Złożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia po upływie ww. terminu, zobowiązuje podmiot uprawniony do stosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Gdzie znaleźć wzór oświadczenia dot. maksymalnej ceny prądu?

Wzór oświadczenia znajduje się w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego – Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 2299 Oświadczenie można złożyć przez internet ale trzeba dysponować odpowiednim podpisem. Poprzez:

  • kwalifikowany podpis elektroniczny,
  • podpis zaufany albo
  • podpis osobisty

Zgodnie z rozporządzenie w oświadczeniu trzeba podać:

  • Dane identyfikacyjne odbiorcy uprawnionego, w tym nazwę, adres, NIP lub PESEL
  • Dane identyfikacyjne i kontaktowe odbiorcy uprawnionego albo osoby uprawnionej do reprezentowania tego odbiorcy, imię, nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, jego serię i numer, a także numer telefonu lub adres e-mail

Ponadto w specjalnej tabelce, trzeba podać numer punktu poboru energii, datę zawarcie umowy dla tego punktu, a także wyliczyć procentowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jaka część energii elektrycznej jest objęta ceną maksymalną, a jaka nie. Wartości procentowe muszą się sumować do 100. Tabelka liczy 20 pozycji. Jeśli dany podmiot ma więcej punktów poboru, musi powielić tabelkę. Numery punktów poboru można znaleźć na fakturze, w internetowym Biurze Obsługi Klienta lub uzyskać dzwoniąc do dostawcy. 

Czasu zostało niewiele, bo czas na składanie oświadczenia trwa do 30 listopada. Nie jest to obowiązek, ale bez tej informacji energetycy nie będą wiedzieli u kogo i jakie zastosować stawki za prąd w rezultacie rachunki za prąd zamiast być niższe, będą liczone po standardowej taryfie. 

źrodło: INFOR, rachuneo, buisnessinsider

Napisz komentarz

4 1 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
6 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Sławomir i Ewa
Sławomir i Ewa
1 rok temu

Dzień dobry,
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą /kwiaciarnia/
Co w przypadku gdy najmuję lokal handlowy a licznik energii elektrycznej jest na właściciela, który nie jest przedsiębiorcą. Czy w takim przypadku właściciel lokalu – osoba fizyczna może złożyć oświadczenie do np. ENEA o zastosowaniu tańszej energii ponieważ w jego lokalu handlowym, na jego liczniku prowadzona jest działalność gospodarcza, która spełnia kryteria mikro przedsiębiorcy?

Sławomir i Ewa
Sławomir i Ewa
1 rok temu

Co z najemcami?Tu także mamy podpowiedzi od PGE:
Czy PGE przyjmuje, że warunkiem skorzystania z prądu z ceną do 785 zł/MWh jest podpisanie z PGE bezpośrednio przez najemcę umowy na PPE np. w sklepie albo biurze? Czy w takim sklepie można zainstalować podlicznik i podpisać na niego umowę z PGE?
„Najemcy, którzy nie mają zawartych umów sprzedaży i świadczenia usług, w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne, nie są odbiorcami. Wynika z tego, że aby skorzystać z bonifikaty trzeba mieć zawartą ważną umowę.
Jednak, jeśli odbiorca będący stroną umowy (w tym przypadku właściciel biurowca), złoży poprawne oświadczenie, to z uprawnienia dot. ceny maksymalnej będą mogli także korzystać najemcy w rozliczeniu ze stroną umowy (czyli przykładowym właścicielem biurowca).”
Wynika z tego, że refakturowanie ceny prądy 79 groszy/1 kWh jest możliwe jeżeli właściciel biurowca może skorzystać z tej ceny jako mikroprzedsiębiorca, mały albo średni przedsiębiorca (tu limit 250 pracowników i 43 miliony aktywów/obrotu).
Źródło: PGE/Biuro Prasowe PGE

Jakub
Jakub
1 rok temu

A dlaczego najemca nie może złożyć takiego oświadczenia? Skąd interpretacja PGE że warunkiem bonifikaty na prąd jest posiadanie umowy na PPE? Przecież ustawa z 27 października o środkach nadzwyczajnych … w art. 2 pkt 2) definiuje odbiorcę uprawnionego i nie ma tam mowy o konieczności posiadania zawartej umowy PPE. PGE chyba miesza pojecia „odbiorcy” z prawa energetycznego z pojeciem „odbiorcy uprawnionego” z ww. ustawy.

Jacek
Jacek
1 rok temu

No a jak najemca, refakturujący prąd wynajmującym, jest dużym przedsiębiorcą, to co wtedy? Wynajmuję lokal w biurowcu, którego właściciel jest dużym przedsiębiorcą i twierdzi, że nie ma jak złożyć oświadczenia w imieniu wynajmujących, mimo iż wszyscy są mikro lub małymi przedsiębiorcami.

Joanna
Joanna
1 rok temu

Dzień dobry, prowadzimy z mężem gospodarstwo rolne, posiadamy również pozarolniczą działalność gospodarczą, ale zupełnie w innej miejscowości niż gospodarstwo, czy przysługuje nam ulga 3000 mwh dla gospodarstwo rolne?

Małgorzata
Małgorzata
1 rok temu

Dlaczego nikt nie podkreśla, że jedynym warunkiem skorzystania z zamrożonych cen nie jest bycie mikro ,małym lub średnim przedsiębiorcą? W ustawie jest zapis ,że ulga w cenie należy się tylko do działalności podstawowej , a inne wpisane na kolejnych miejscach w CEDG czy KRS są wyłączone z obniżonej ceny. Przedsiębiorcy często prowadzą kilka działalności zgodnie z prawem a myśl interpretacji Min.Klimatu ustawa nie pozwala na preferencyjną cenę energii dla całej działalności.

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

6
0
Would love your thoughts, please comment.x