poniedziałek, 27 maja, 2024
spot_imgspot_img

Waloryzacja rolniczych emerytur i rent KRUS

spot_img

Od wczoraj (1 marca br.) kwoty świadczeń emerytalno-rentowych KRUS podlegają podwyższeniu zgodnie ze wskaźnikiem waloryzacyjnym, który wynosi: 104,24% (i nie mniej niż 50 zł). W związku z tym kwota podstawowej rolniczej emerytury wynosi 1.013 zł 63 gr (wzrost o 4,24%).

Dodajmy, że obecna waloryzacja emerytur i rent rolniczych polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 1.013 zł 63 gr przez wskaźniki wymiaru ustalone  indywidualnie dla każdego świadczenia, jednak w kwocie ogólnej nie mniejszej niż 50 zł.

Z automatu do 1.250,88 zł

W taki sposób od wczoraj zostaną podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 28 lutego 2021 r. Jeżeli natomiast w wyniku waloryzacji łączna wysokość świadczenia będzie niższa od kwoty najniższej emerytury pracowniczej, czyli od 1 marca 2021 r. 1.250,88 zł, to KRUS automatycznie podwyższy je do tej kwoty. 

Niestety do kwoty 1.250,88 zł nie zostaną podwyższone:

a) emerytury przyznane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze),

b) świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art. 28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia,

c) emerytury i renty z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,

d) emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.

1.250,88 zł na RŚU

Ponadto od dnia 1 marca 2021 r. do takiej samej wartości: 1.250,88 złwzrasta kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (RŚU).

Od pierwszego dnia marca ponownemu obliczeniu z urzędu ulegają świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Jednak uwaga: łączna kwota świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych wraz ze świadczeniem uzupełniającym nie może przekroczyć wartości 1.772,08 złmiesięcznie.

Osoby represjonowane 

Także od 1 marca br. ponownemu obliczeniu z urzędu ulegają świadczenia wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Łączna kwota emerytury lub renty rolniczej (z uwzględnieniem nowej kwoty dodatku równego różnicy między kwotą świadczeń przyznanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej lub EFTA, a najniższą emeryturą w Polsce) oraz świadczeń przyznanych przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych wraz ze świadczeniem wyrównawczym nie może jednak przekroczyć kwoty 2.501,76 zł miesięcznie.

Wzrastają też dodatki

Od wczoraj (1 marca 2021 r.) wzrastają również kwoty dodatków lub świadczeń przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą:

  • dodatek pielęgnacyjny – 239 zł 66 gr,
  • dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 359 zł 49 gr,
  • dodatek kombatancki – 239 zł 66 gr,
  • dodatek za tajne nauczanie – 239 zł 66 gr,
  • ryczałt energetyczny – 179 zł 81 gr,
  • dodatek kompensacyjny – 35 zł 95 gr,
  • dodatek dla sieroty zupełnej – 450 zł 44 gr,
  • świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom – 239 zł 66 gr,
  • świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – max 239 zł 66 gr,
  • dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego – 917 zł 58 gr.

KRUS przyśle decyzje 

Decyzje o podwyższeniu świadczeń od 1 marca 2021 r. zostaną osobom uprawnionym wysłane w kwietniu br. wraz z decyzjami o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Przewiduje się, że waloryzacją emerytur i rent od 1 marca 2021 r. objętych zostanie około 1,09 mln emerytów i rencistów z uprawnieniami w KRUS. 

Źródło: KRUS
Foto: Pixabay
 

Robert Gorczyński
Robert Gorczyńskihttps://agroprofil.pl/
Działa na styku: instytucje, organizacje, problemy rolników. Zafascynowany etosem pracy rolnika, tradycjami i kulturą polskiej wsi.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x