piątek, 1 grudnia, 2023
spot_img

Uwaga! Nowe uprawnienia Ministra rolnictwa

Rząd przyjął projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Dostosowuje on polskie prawo do rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej.

Ciągłość ksiąg i ocena

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi kompleksowo reguluje sprawy hodowli i rozrodu wszystkich zwierząt gospodarskich. Nowe przepisy zapewnić mają ciągłość prowadzenia ksiąg hodowlanych bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych oraz rejestrów hodowlanych świń, a także prowadzenie oceny wartości użytkowej i genetycznej tych gatunków zwierząt.

Minister będzie oceniać?

Minister rolnictwa będzie mógł uznawać za związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane organizacje hodowców lub inne podmioty, które ubiegają się o prowadzenie ksiąg hodowlanych dla bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych oraz rejestrów hodowlanych dla świń.

Minister Rolnictwa zyska też uprawnienia do zatwierdzania  programów hodowlanych realizowanych przez uznane związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane.
Natomiast Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w imieniu ministra rolnictwa będzie m.in. przeprowadzać kontrole urzędowe.
Nowe przepisy zapewnią też ciągłość prowadzenia hodowli zwierząt futerkowych, pszczół, jeleniowatych i drobiu, których nie dotyczy unijne rozporządzenie.

Kolejna istotna zmiana dotyczy listy zwierząt gospodarskich uzupełnionej o alpaki i jedwabniki morwowe. W tym przypadku możliwe będzie prowadzenie hodowli w sposób właściwy dla zwierząt gospodarskich.

Podstawy do pomocy

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy zawiera też szczegółowe przepisy, stanowiące podstawę do udzielenia pomocy związanej z prowadzeniem ksiąg hodowlanych oraz oceny wartości użytkowej i genetycznej zwierząt gospodarskich. Przy czym, wsparcie w tym zakresie będzie udzielane pośrednio w formie subsydiowanych usług polegających na: prowadzeniu ksiąg hodowlanych (wsparcie o stawce w wyoskości do 100% kosztów kwalifikowalnych), a także prowadzeniu oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt gospodarskich  (stawka w wysokości do 70% kosztów kwalifikowalnych). Teraz projekt przejść musi legislacyjną drogę w Sejmie i Senacie. Natomiast w przypadku akceptacji przez parlament trafi na biurko Prezydenta RP.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: Centrum Informacyjne Rządu, WIR
Foto: Pixabay

Agro Profil
Agro Profil
Magazyn rolniczy Agro Profil tworzony jest przez redaktorów rolników. Praktyczne podejście do problemów jest dla nas najważniejsze.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników