środa, 17 lipca, 2024
spot_img

Jak zwiększyć skuteczność fungicydów na chwościka w burakach?

spot_img

Chwościk buraka (Cercospora beticola) jest jednym z najgroźniejszych patogenów buraka. Poza wysoką szkodliwością dla uprawy wykazuje też coraz wyższą odporność na stosowane fungicydy (wykazaną m. in. przez ST IOR-PIB w Toruniu), przez co spada efektywność zabiegów.

Ostatecznie, do uzyskania pełnej skuteczności producent musi wykonać więcej zabiegów fungicydowych stosując wyższe dawki preparatów. Stosowane fungicydy pod wpływem wielu czynników, jak np. znoszenie, hydroliza w cieczy roboczej i na liściu, czy słabe wnikanie substancji czynnej do rośliny ulegają nieodwracalnej utracie.

Szacuje się, że do miejsca działania dociera  jedynie 15% aplikowanej substancji czynnej. Zwiększenie tej ilości tylko o kilka procent, daje znaczący wzrost skuteczności. Adiuwanty w rolnictwie mogą spełniać taką funkcję.

Jak skutecznie zwalczyć chwościka w burakach?

Jednym z rozwiązań zwiększających efektywność zabiegów jest włącznie do ochrony roślin adiuwantów. Są to dodatki, które mają za zadanie podwyższyć efektywność zabiegów. Co prawda, substancje wspomagające działanie występują także w środkach ochrony roślin, jednak jest ich za mało do uzyskania maksymalnego działania. Dowodzą temu licznie przeprowadzane doświadczenia przez jednostki naukowe oraz przez samych rolników, którzy poprzez dodatek właściwego adiuwanta podwyższają skuteczność środka ochrony roślin.

Adiuwanty – czym są i jak działają?

W Polsce mamy dostępnych wiele adiuwantów, większość jednak działa jednokierunkowo (zwilżacze) bądź ich działanie nie jest w pełni skuteczne, gdyż opierają się na starych rozwiązaniach działając głownie na obniżenie pH (adiuwanty zakwaszające z wbudowanym kolorantem). Rolą nowoczesnego adiuwanta jest wielokierunkowe działanie i znaczący wzrost skuteczności środka ochrony roślin przy pełnym bezpieczeństwie dla rośliny uprawnej i środowiska. Dzięki redukcji wpływu wielu czynników uzyskuje się bardzo wysoki efekt, nawet w miarę sprzyjających warunkach dla działania środków.

Rolą nowoczesnego adiuwanta jest:

  • ustabilizowanie pH cieczy roboczej na optymalnym dla preparatów poziomie,
  • zwiększenie zatrzymywania się kropel cieczy roboczej na roślinach (retencji),
  • zwiększenie pokrycia rośliny przez ciecz roboczą,
  • ułatwienie i wydłużenie czasu wnikania,
  • skuteczne ograniczenie znoszenia.

Adiuwanty w rolnictwie – rodzaje

Jak wykazały prowadzone w wielu ośrodkach prace naukowe, adiuwanty o jednokierunkowym działaniu nie sprawdzają się w każdych warunkach. „Zwilżacze” pozwalają uzyskać bardzo dobre pokrycie, jednak np. przy występowaniu rosy ciecz robocza może spływać z liści roślin i trafiać na glebę, z której nie jest pobierana. Natomiast, przy suchym powietrzu takie adiuwanty mogą sprzyjać szybszemu parowaniu wody, przez to substancja czynna krystalizuje się na powierzchni roślin i proces wnikania do rośliny ulega znacznemu spowolnieniu lub nawet zatrzymaniu. Rozwiązaniem tego problemu może być stosowanie dobrych adiuwantów, o wielokierunkowym działaniu oraz o potwierdzonej skuteczności. Jest to bardzo ważne, ponieważ nawet najlepsze rozwiązania nie muszą poprawiać w polu skuteczności.

Adiuwanty do fungicydów

Firma Agromix opracowała dedykowany do fungicydów adiuwant Lewar pH- Fungi Premium. Jest to adiuwant wyróżniający się wielokierunkowym działaniem. Dzięki wbudowanemu komponentowi Anty-Dryft Maxx (w trakcie patentowania) skutecznie ogranicza znoszenie cieczy roboczej poprzez redukcję powstawania najdrobniejszych kropli. Ocenę efektywności wykonano w niezależnym laboratorium Croda Crop Care w USA.  Stwierdzono, że komponent Anty-Dryft Maxx ogranicza powstawanie najdrobniejszych kropli o prawie 50% co jest bardzo dobrym rezultatem. Dzięki niemu znacząco spada znoszenie, a do miejsca działania może dotrzeć dodatkowe 10-15% substancji czynnej.

Adiuwanty w buraku tabelaWpływ dodatku Anty-Dryft Maxx na średnicę kropli (Croda Crop Care 2019)

Dodatkowo, adiuwant został przebadany pod kątem skuteczność na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W wyniku niezależnych doświadczeń okazało się, że zastosowanie wielofunkcyjnego adiuwanta jakim jest Lewar pH- Fungi Premium znacząco podnosi skuteczność zabiegu, nawet przy znacząco zredukowanych dawkach fungicydu.

Adiuwanty skuteczność zwalczania chwościka tabela

Wpływ adiuwanta na ograniczenie występowania chwościka buraka i rdzy buraka przez tebukonazol (ZDD Przybroda 2018-2019 UP Poznań).

Burak – Identyfikacja agrofagów oraz niedoborów pokarmowych

Agro Profil
Agro Profil
Magazyn rolniczy Agro Profil tworzony jest przez redaktorów rolników. Praktyczne podejście do problemów jest dla nas najważniejsze. Agro Wydawnictwo powstało w styczniu 2016 roku i od tego czasu regularnie przekazuje polskim rolnikom wiedzę ułatwiającą prowadzenie nowoczesnego gospodarstwa. Każdego roku Magazyn Agro Profil uczestniczy w wielu wydarzeniach branżowych - między innymi Agro Show, Agro Tech Kielce, Polagra Premiery, Agro-Park, Targi Książki i wielu innych. Wydawnictwo współpracuje z wieloma pracownikami naukowymi takich placówek jak np. Instytut Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu czy też Politechniki Bydgoskiej.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników