niedziela, 26 maja, 2024
spot_imgspot_img

Unijne oznaczenia

spot_img

W dniach 15-16 grudnia br. podczas obrad Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH) w Brukseli z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy podjęto tematy dotyczące unijnych oznaczeń dobrostanu zwierząt i wartości odżywczej produktów rolno-spożywczych.

Ostatecznie po debacie Ministrowie przyjęli „Konkluzje Rady w sprawie ogólnounijnego znaku dobrostanu zwierząt”.

W dokumencie tym wskazano, że za takim rozwiązaniem stoją oczekiwania konsumentów dotyczące poprawy dobrostanu zwierząt gospodarskich i potrzeby łatwego rozpoznawania żywności wyprodukowanej w wyższych standardach niż minimalne, określone w przepisach UE. 

Polskie poparcie dla projektu 

– Jesteśmy zainteresowani wprowadzeniem ogólnoeuropejskiego systemu etykietowania żywności pochodzenia zwierzęcego z oznaczeniem wskazującym na dobrostan zwierząt. Nadrzędnym celem tej inicjatywy jest poprawa dobrostanu zwierząt gospodarskich – powiedział minister Grzegorz Puda. – Cel ten został wyraźnie podkreślony w Strategii „Od pola do stołu”.  Jest to też jeden z priorytetów polskiego rządu.

Minister Puda stwierdził także, że sprawa dobrostanu zwierząt to temat szeroko dyskutowany w Polsce, który wzbudza duże społeczne zainteresowanie. Powszechne ma być przekonanie o konieczności poprawy warunków utrzymania zwierząt służących do produkcji żywności. 

Czy koszty zostaną zwrócone? 

– Jednak każde tego rodzaju działanie generuje koszty dla rolników i producentów rolnych  – zaznaczał Minister Grzegorz Puda. – Dlatego ważne jest wprowadzenie takiego oznakowania, które przekaże konsumentom jasną i czytelną informację o dobrostanie zwierząt, a jednocześnie pozwoli w należyty sposób wynagrodzić koszty i docenić wysiłki podejmowane przez rolników w tym zakresie. Dlatego jedynie zapewniając odpowiedni dochód rolnikom możemy wymagać wyższych standardów produkcji, również w zakresie dobrostanu zwierząt – podsumował szef polskiego resortu rolnictwa.

Znakowanie wartością odżywczą

Podczas dwudniowego posiedzenia Ministrowie Rolnictwa państw UE zajęli się również projektem „Konkluzji dotyczących znakowania wartością odżywczą z przodu opakowania profili żywieniowych oraz znakowania krajem pochodzenia”. Ostatecznie wnioski te zostały przyjęte jako konkluzje Prezydencji, z jednoczesnym sprzeciwem Włoch, Republiki Czeskiej oraz Grecji.

– Popieramy  opracowanie profili żywieniowych jako jednego z narzędzi wykorzystywanych do poprawy sposobu żywienia i zdrowia konsumentów. Opowiadamy się także za podjęciem prac nad znakowaniem krajem pochodzenia – komentował Minister Puda.

Zdaniem strony polskiej prowadzenie prac nad zharmonizowanym etykietowaniem dotyczącym wartości odżywczej z przodu opakowania ułatwi konsumentom dokonywanie wyborów żywieniowych i wpłynie  na zmniejszanie częstotliwości występowania chorób dietozależnych. 

Przeciwko dyskryminacji 

Zdaniem Ministra Grzegorza Pudy system ten nie powinien jednak być dyskryminujący. Z tego też względu polskie władze są zdania, że należy rozważyć wykluczenie z systemu znakowania wartością odżywczą z przodu opakowania wybranych kategorii żywności. Przykłady to: żywność posiadająca chronione oznaczenie geograficzne, chronioną nazwę pochodzenia czy żywność o ustalonym w przepisach składzie, np. preparaty do żywienia niemowląt.

– Dodam, że w szczególny sposób popieramy zawarte w Konkluzjach informacje na temat konieczności przeprowadzenia przez Komisję Europejską oceny wpływu nowych oznaczeń – zaznaczył minister rolnictwa Grzegorz Puda.

Znakowanie krajem pochodzenia 

Natomiast w odniesieniu do znakowania krajem pochodzenia strona polska stoi na stanowisku, że ocena wpływu powinna odnosić się do kraju pochodzenia i uwzględnić potrzebę oceny kosztów i korzyści dla uczestników rynku

 
Źródło i foto: MRiRW

Robert Gorczyński
Robert Gorczyńskihttps://agroprofil.pl/
Działa na styku: instytucje, organizacje, problemy rolników. Zafascynowany etosem pracy rolnika, tradycjami i kulturą polskiej wsi.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x