niedziela, 14 kwietnia, 2024
spot_imgspot_img

Tymczasowe zezwolenie dla zaprawy neonikotynoidowej w rzepaku!

spot_img

W zezwoleniu czytamy:

…po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 maja 2020 r. Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych zezwalam na wprowadzanie do obrotu, z przeznaczeniem do stosowania w uprawie rzepaku ozimego w celu zwalczania chowacza galasówka, miniarki kapuścianki, w okresie od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 28 września 2020 r. środka ochrony roślin Cruiser OSR 322 FS produkcji spółki Syngenta Crop Protection AG – Konfederacja Szwajcarska, zawierającego substancje czynne: fludioksonil, metalaksyl-M oraz tiametoksam produkcji Syngenta Crop Protection AG – Konfederacja Szwajcarska

 

Na oficjalnej stronie Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych czytamy: z dużym zadowoleniem przyjmuje decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego z dnia 11 maja 2020 r., który na wniosek KZPRiRB udzielił czasowego zezwolenia na zastosowanie zaprawy nasiennej z grupy neonikotynoidów do zaprawiania nasion rzepaku ozimego. To bardzo dobra decyzja Pana Ministra, za którą w imieniu producentów rzepaku serdecznie dziękujemy – prezes KZPRiRB.

Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 4 maja 2020 r. Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych (KZPRiRB) z siedzibą w Warszawie wystąpiło do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu, na okres do 120 dni, środka ochrony roślin Cruiser OSR 322 FS w celu kontrolowanego i ograniczonego zastosowania w uprawie rzepaku ozimego przeciwko następującym szkodnikom: chowacza galasówek i miniarki kapuścianki. W uzasadnieniu do wniosku KZPRiRB wskazało na problemy wynikające z braku ochrony w uprawie rzepaku ozimego, który jest jedną z głównych upraw w Polsce. KZPRiRB wskazał wzrost zagrożenia upraw w związku z większym występowaniem powyżej wskazanych agrofagów.

W uzasadnieniu do wniosku wskazano także na brak zarejestrowanych insektycydów i tym samym brak możliwości skutecznej ochrony upraw rzepaku ozimego przed szkodnikami, które wskazano we wniosku z dnia 4 maja 2020 r. W uzasadnieniu do wniosku wskazano również, że obecnie dostępne 2 zaprawy nasienne oraz środki do stosowania nalistnego nie obejmują swoim zakresem stosowania chowacza galasówek i miniarki kapuścianki.

W odniesieniu do wnioskowanego dopuszczenia do zastosowania środka roślin Cruiser OSR 322 FS KZPRiRB wskazało, że wzrost występowania ww. organizmów szkodliwych na plantacjach rzepaku ozimego odnotowany był tam, gdzie nie stosowano zapraw nasiennych, dopuszczonych jednorazowo do użycia w roku 2018 i w roku 2019. Obserwacje były prowadzone przez członków Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, pod nadzorem pracowników merytorycznych Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego (IOR – PIB) w Poznaniu. Fakt ten został potwierdzony w opinii IOR – PIB z dnia 16 kwietnia 2020 r. załączonej do wniosku. Ponadto, IOR – PIB wskazał na przeprowadzanie obserwacji w 50 miejscowościach zgodnie z tą samą metodologią przy wykorzystaniu „Poradnika sygnalizatora ochrony rzepaku”.

Całość uzasadnienia w Z E Z W O L E N I U nr R/j-2/202 na stronie Ministerstwa Rolnictwa 

https://agroprofil.pl/p/zestaw-rzepak/

 

Redakcja
Redakcja
Przygotowujemy dla Was zawsze najświeższe wiadomości z branży rolniczej. Newsy, wydarzenia, relacje, opinie. Widziałeś coś ważnego? Chcesz się z nami czymś podzielić? Napisz na adres redakcja@agroprofil.pl

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników