piątek, 1 grudnia, 2023
spot_img

Trójkąt Weimarski – podpisano deklarację reformy WPR

Deklaracja Ministrów Rolnictwa

W poniedziałek, 7 października 2019 roku, w Warszawie, przedstawiciele Państw wchodzących w skład Komitetu Wspierania Współpracy Francusko-Niemiecko-Polskiej, w skrócie zwanego „Trójkątem Weimarskim”, w osobach: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Ministra Wyżywienia i Rolnictwa Republiki Federalnej Niemiec Julii Klöckner oraz Ministra Rolnictwa i Żywności Republiki Francuskiej Didier’a Guillaume,  uzgodnili stanowisko w sprawach dotyczących: reformy Wspólnej Polityki Rolnej, współpracy naukowo-badawczej na rzecz wdrażania nowych technologii w rolnictwie, „Brexitu” (szczególnie jego tzw. „bezumownej” jego wersji), a także roli małych i rodzinnych gospodarstw rolnych, rozumianych jako kluczowy komponent europejskiego rolnictwa.

 

Polityka rolna, finanse i ekologia

Podczas poniedziałkowego spotkania szefów resortów rolnictwa, podkreślano też m.in. że: Wspólna Polityka Rolna, z odpowiadającym jej budżetem, jest wielkim osiągnięciem Unii Europejskiej, która to znacząco wzmacnia gospodarczy potencjał wspólnoty. Akceptowano też założenie, że w obliczu wysokiego prawdopodobieństwa tzw. „bezumownego Brexitu”, Komisja Europejska powinna wzmóc aktywność w sferze poszukiwania źródeł i sposobów wsparcia finansowego dla rolników. Ministrowie rolnictwa akcentowali też konieczność przeprowadzenia kampanii informacyjnej adresowanej do społeczeństw Państw Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia rolnictwa i pracy rolników dla utrzymania właściwej kondycji gospodarki.
Istotną kwestią, podczas dyskusji, była też potrzeba podejmowania działań służących produkcji żywności zdrowej i ekologicznej, przy jednoczesnej  optymalnej redukcji obciążeń środowiska. Zebrani zgodzili się również z tezą, że obecne rolnictwo zmierza w kierunku zmian rolno-środowiskowych w duchu „Porozumienia Paryskiego”.

 

Badania naukowe i społeczne oczekiwania

Ponadto, ministrowie rolnictwa Państw „Trójkąta Weimarskiego” artykułowali  potrzebę podejmowania wspólnych badań naukowych oraz działań wspierających innowacyjność i procesy modernizacyjne. Jednocześnie, Ministrowie Rolnictwa omawiali kwestię znaczenia oczekiwań społecznych w stosunku do rolnictwa. Szczególnie w zakresie dostępności wysokojakościowych produktów, przy równoczesnym podnoszeniu standardów dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska.

Treść Wspólnej Deklaracji Ministrów Rolnictwa Państw Trójkąta Weimarskiego Francji, Niemiec i Polski dostępna jest pod niniejszym internetowym linkiem: www.gov.pl/attachment/690e5065-c724-485f-8df2-f5c316f7b068

„Trójkąt Weimarski” 

Wyjaśnijmy, że: „Trójkąt Weimarski”, czyli właściwie: „Komitet Wspierania Współpracy Francusko-Niemiecko-Polskiej”, to organizacja utworzona w dniach: 28–29 sierpnia 1991 roku, w niemieckim mieście Weimar.
W wydarzeniu tym uczestniczyli Ministrowie Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Francuskiej. Głównym celem porozumienia jest rozwój współpracy pomiędzy wspomnianymi państwami, a także, w pierwszej fazie realizacji tego projektu, także promocja odradzającej się po 1989 roku, polskiej suwerenności i demokracji. Obecnie, działalność „Trójkąta Weimarskiego”, polega głównie na  organizacji szczytów z udziałem przywódców krajów członkowskich, a także corocznych spotkań na szczeblu ministrów spraw zagranicznych.

„Porozumienie Paryskie”

„Porozumienie Paryskie” – podczas światowej Konferencji Klimatycznej, odbywającej się w grudniu 2015 r., w Paryżu, 195 krajów Świata, przyjęło pierwsze w historii, powszechne i prawnie wiążące, porozumienie w dziedzinie ochrony klimatu. W dokumencie tym określono ogólnoświatowy plan działania, który ma ochronić ziemski glob przed groźbą, daleko posuniętej, zmiany klimatu. Sposobem na to, ma być, ograniczenie procesu ocieplania atmosfery, do wartości znacznie poniżej 2°C.

 

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródła: www.gov.pl www.ec.europa.eu
Foto: MRiRW

 

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników