czwartek, 7 grudnia, 2023
spot_img

Towary pochodzenia roślinnego – nowe zasady kontroli i importu

spot_imgspot_img

Nowe zasady kontroli i importu

Od 14 grudnia 2019 r., w krajach członkowskich Unii Europejskiej, wejdą w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2017/625, w sprawie kontroli i innych czynności urzędowych. W tym kontekście, wymogiem, zgodnie z art. 56 ww. rozporządzenia, będzie zaopatrzenie każdej przesyłki towarów pochodzenia roślinnego, podlegających granicznej kontroli fitosanitarnej, we wspólny zdrowotny dokument wejścia, technicznie nazywany dokumentem CHED-PP (ang.: Common Health Entry Document).

 

Wymogi formalne

W odniesieniu do każdej przesyłki regulowanych roślin i produktów roślinnych, podmiot odpowiedzialny za przesyłkę, wypełnia elektronicznie, w systemie TRACES-NT, pierwszą część dokumentu oznaczonego skrótem: CHED-PP, W formularzu tym, zainteresowany podmiot, zobowiązany jest udzielić informacji niezbędnych do natychmiastowej i kompletnej identyfikacji przesyłki, łącznie z informacją o jej przeznaczeniu.
Tak wypełniony dokument, będzie też pełnił funkcję zgłoszenia przesyłki do granicznej kontroli fitosanitarnej.
Przy czym, powiadomienie właściwych organów kontrolnych, winno nastąpić przed dostarczeniem przesyłki na przejście graniczne. W tym przypadku, zasada jest taka, że zgodnie z projektami aktów wykonawczych, podmiot zgłasza przesyłkę do kontroli co najmniej 24 godziny przed faktycznym dostarczeniem  przesyłki na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.
Natomiast w przypadku transportu lotniczego, na 6 godzin przed przybyciem przesyłki.
UWAGA! Brak wypełnionego dokumentu CHED-PP spowoduje, że do czasu dopełnienia tego obowiązku przez prawnie zobligowany podmiot, nie zostanie przy nim wykonana kontrola graniczna.
Ponadto, wszystkie etapy kontroli granicznej, jej wyniki i decyzje Inspektorów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, będą dokumentowane elektronicznie w dokumencie pod nazwą: CHED-PP. Dla Służby Celno-Skarbowej stanowić on będzie podstawę do nadania przesyłce określonej procedury celnej. Natomiast dopuszczenie przesyłki do obrotu będzie możliwe, tylko i wyłącznie, po przedstawieniu organom celnym, przez uprawniony podmiot, ostatecznie wypełnionego dokumentu CHED-PP, potwierdzającego że przesyłka odpowiada wymaganiom.

 

Niezbędne działania

Żeby wypełnić dokument CHED-PP w części właściwej dla podmiotu odpowiedzialnego za przesyłkę, konieczne jest założenie bezpłatnego konta w systemie TRACES-NT. Konto to musi zostać zatwierdzone przez właściwą jednostkę PIORiN.

Powyższy temat szeroko omawiano podczas konferencji organizowanej w ramach XXI Międzynarodowej Wystawy Rolniczej „Agro Show”, która odbyła się w dniach 19-22 września 2019 r., w wielkopolskich Bednarach.

 

Obszerna informacja

Informacje dotyczące nowych unijnych przepisów dotyczących zdrowia roślin, w tym o towarach regulowanych, dostępne są na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, pod adresem: http://piorin.gov.pl/zdrowie-roslin/nowe-prawo-ue/)

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: www.piorin.gov.pl
Foto aut.: Robert Gorczyński

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników