wtorek, 23 lipca, 2024
spot_img

To ostatni rok programu dofinansowania do wapnowania gleb

spot_img

Program wapnowania gleb, prowadzony od 2019 roku, zbliża się do swojego zakończenia. Inicjatywa, mająca na celu poprawę jakości gleb w Polsce, otrzymała dofinansowanie, które będzie dostępne tylko do 31 października 2023 roku. Program ten został przyjęty przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), a dofinansowaniem objęte są koszty kwalifikowalne poniesione przez producentów rolnych do w/w daty.

Koszty kwalifikowane i zasady dofinansowania

Koszty kwalifikowane to koszty zakupu wapna nawozowego, z wyłączeniem kosztów transportu i wysiewu:

  • wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. nr 183 poz. 1229);
  • środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2003/2003.

dofinansowanie jest przeznaczone na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, z wyłączeniem zabiegów agrotechnicznych. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest pozytywna opinia właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, która potwierdzi przeprowadzenie działań regeneracyjnych. Należy zaznaczyć, że dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej może być udzielone nie częściej niż raz na cztery lata, licząc od daty zawarcia umowy.

Program przyczynił się do poprawy jakości gleb i ochrony środowiska

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez wapnowanie odegrał istotną rolę w poprawie jakości gleb w Polsce. Dzięki dofinansowaniu udzielanemu producentom rolnym na zakup wapna nawozowego, program przyczynił się do zwiększenia efektywności rolnictwa oraz ochrony środowiska. Niemniej jednak wraz z nadchodzącym zakończeniem programu, istnieje obawa o dalsze utrzymanie postępów w regeneracji gleb. Wiele gospodarstw rolnych korzystało z dofinansowania, aby zakupić odpowiednie wapno nawozowe i przeprowadzić niezbędne działania regeneracyjne. Jednak po 31 października 2023 r., producenci rolni będą musieli samodzielnie ponosić koszty związane z wapnowaniem gleb.

źródło: MRIRW

Maria Chmal
Maria Chmal
Maria Chmal jest absolwentką ogrodnictwa na Uniwersytecie Przyrodniczym, specjalizującą się w content marketingu. Z pasją popularyzuje wiedzę na temat rolnictwa ekologicznego, ekonomii rynków oraz innowacji w produkcji żywności. Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu narzędzi marketingowych, skutecznie zwiększa świadomość społeczną na temat znaczenia rolnictwa. Jej misją jest edukacja społeczeństwa w zakresie zrównoważonego rolnictwa oraz wspieranie inicjatyw na rzecz zdrowego i ekologicznego stylu życia.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x