wtorek, 20 lutego, 2024

Stanowisko Zarządu Ursus S.A. w sprawie negocjacji z Enerkon Solar International Inc.

spot_img

Wobec pojawiających się informacji i doniesień prasowych w sprawie niedoszłej transakcji inwestycji bezpośredniej / udzielenia pożyczki przez amerykański podmiot notowany na pozagiełdowym rynku OTC – Enerkon Solar International Inc. (dalej Enerkon) spółkom Ursus Bus S.A. (Ursus Bus) i Ursus S.A. (Ursus), Zarząd Ursus S.A. w restrukturyzacji (producent traktorów i maszyn rolniczych, który jest także większościowym akcjonariuszem Ursus Bus S.A.) pragnie odnieść się do zaistniałej sytuacji.

 

Rozpoczęte negocjacje

W drugiej połowie lipca 2019 roku przedstawiciele Ursus Bus i Ursus rozpoczęli negocjacje z Benjaminem Balloutem – CEO Enerkon Solar International Inc. Negocjacje przebiegały sprawnie i stopniowo wypracowano porozumienie, na mocy którego spółka Enerkon zainwestowałaby początkowo 20, a potem 30 mln USD w rozwój produkcji spółki Ursus Bus – autobusów niskoemisyjnych o napędach elektrycznym i wodorowym. W trakcie negocjacji Enerkon zmienił charakter z inwestycji bezpośredniej (zakup 49% akcji Ursus Bus i 7% akcji Ursus) na pożyczkę zabezpieczoną na w/w akcjach, co z punktu widzenia Zarządu Ursus S.A. w restrukturyzacji było posunięciem racjonalnym i akceptowalnym, jako że nadal osiągano główny cel transakcji, jakim było zwiększenie płynności finansów spółki, podczas gdy w przyszłości, można było rozpatrywać konwersję pożyczki na inwestycję bezpośrednią. W dniu 03.09.2019 Zarząd Ursus S.A. opublikował komunikat giełdowy informując o podpisaniu „Memorandum of Understanding”, a w dniu 19.09.2019, po doprecyzowaniu szczegółów, upublicznił komunikat o przyjęciu przez strony „Tasking Items”.

W międzyczasie Enerkon wskazał podmiot Japan Venture Fund (JVF) jako pożyczkodawcę oraz Global Guarantee Corporation (GGC) jako ubezpieczyciela transakcji. Narzędziem zabezpieczającym miał być wystawiony przez GGC „Credit Default Guarantee Bond” z kosztem 750 tys. USD, z którego 0,5 mln USD miał uregulować Ursus i pozostałe 250 tys. USD Enerkon.

 

Weryfikacja dokumentów

Weryfikacja przesyłanych dokumentów przez Enerkon wzbudziła czujność władz Ursusa. Wśród skanów paszportów osób przedstawianych jako reprezentantów podmiotów transakcji znalazła się kopia dokumentu osoby, która nie żyła od kilku miesięcy. Japan Venture Fund był zarejestrowany na Kajmanach, ale zlikwidowano go w roku 2007. Pieczątka na dokumentach GGC była skomponowana z liter „GCC”, na nasze pytanie odesłano nam drugą nazwę skracającą się do „GCC” (Global Collateral Corporation), a także wyjaśniono, że to nazwa handlowa Global Insurance Settlements. Po telefonie wykonanym do tejże firmy, usłyszeliśmy, że nie ma nic wspólnego z żadnym GGC.

Proces wyjaśniania nieścisłości podejmowany przez przedstawicieli Ursus zaostrzał się w końcówce września. Po zwróceniu się o wyjaśnienia do JVF w dniu 26.09.2019, otrzymaliśmy notę od GGC o anulowaniu „Credit Default Guarantee Bond” ze względu na jej nieopłacenie oraz informację, że kwota wpłacona przez Enerkon zostanie w całości zwrócona do nadawcy. 27.09.2019 zaproponowaliśmy panu Ballautowi wpłatę kwoty na ubezpieczenie transakcji na rachunek escrow, co uznał za możliwe do realizacji. Tego dnia JVF przysłał informację, że wcześniejsze dokumenty zostały przedstawione omyłkowo i przedstawiono nowe. Następnie, w dniu 28.09.2019 roku Enerkon przekazał do Ursus wezwanie do zapłaty 95 tys. USD, w tym 75 tys. USD rzekomej opłaty transakcyjnej z GGC, która jak informowała wcześniej zwróciła Enerkonowi cała kwotę oraz 20.000 USD kosztów „due dilligence”.

 

Winny Ursus?

W dniu 29.09.2019, z komunikatu prasowego ze strony www.einnews.com dowiedzieliśmy się o zerwaniu rozmów przez Enerkon, rzekomo z winy spółek Ursus, następnie w dniu kolejnym otrzymaliśmy od Benjamina Ballouta e-mail z podobną informacją.

W dniu 30.09.2019 złożyliśmy zawiadomienie w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, Wydział Śledczy o podejrzeniu popełnienia przestępstw z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. oraz art. 270 § 1 k.k. jak również przestępstw wymienionych w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi przez Benjamina Ballout reprezentującego Enerkon Solar International Inc. na szkodę URSUS S.A. i URSUS BUS S.A.

Działania Zarządu URSUS S.A. w restrukturyzacji mające na celu zidentyfikowanie legalności działań Enerkon Solar International Inc. i mogące wystawić na światło dzienne nieuczciwe praktyki biznesowe amerykańskiego podmiotu spowodowały prewencyjną reakcję ze strony Enerkon Solar International Inc. w celu uniknięcia odpowiedzialności za próbę wyłudzenia i skierowania winy za efekty negocjacji na URSUS S.A. w restrukturyzacji, co jest niezgodne z prawdą.

Zarząd Ursus S.A. w restrukturyzacji dołoży wszelkich starań, aby wyjaśnić całą zaistniałą sytuację i oczyścić dobre imię Spółki, która, jak wynika z otrzymanych dokumentów, stała się przedmiotem manipulacji i próby wyłudzenia pieniędzy.

 

mat. prasowe

spot_img
Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników