czwartek, 13 czerwca, 2024
spot_img

Stabilizacja cen prądu w rolnictwie

spot_img

Osłona przed wzrostem cen prądu

Rolnicy spełniający kryteria gospodarczej kategorii mikro i małych przedsiębiorstw są uprawnieni do korzystania z mechanizmu osłonowego, zabezpieczającego przed podwyżką cen energii elektrycznej.

W środę, 31 lipca 2019 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Wśród jej przepisów znajduje się regulacja mówiąca o zmianie terminu  składania oświadczeń, o którym mowa w art. 5 ust. 1b pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538 oraz z 2019 r. poz. 412 i 1210) na 13 sierpnia 2019 r.

Dzięki nowelizacji ustawy, termin składania oświadczeń przez mikro i małych przedsiębiorców korzystających z innych taryf niż taryfa G, także tych prowadzących działalność rolniczą, został przesunięty na 13 sierpnia 2019 r. Niezależnie od posiadanej umowy na dostawę energii elektrycznej oraz stosowanej taryfy w rozliczeniach z zakładem energetycznym, rolnicy i przedsiębiorstwa sektora rolnego mają zagwarantowane takie same warunki jak inni przedsiębiorcy.

Rolnicy jak przedsiębiorcy

Obowiązujące w państwach Unii Europejskiej regulacje prawne dotyczące pomocy w rolnictwie (Rozporządzenia Komisji nr 702/2014), zaliczają rolników do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw. Kryterium, w tym przypadku, stanowi wielkość gospodarstwa rolnego, ilość osób zatrudnionych, a także osiągane przychody. Te same kryteria wynikają z  krajowych przepisów ustawy pod nazwą: Prawo przedsiębiorców.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski i Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, zachęcają rolników, którzy korzystają z taryfy C, aby podobnie jak przedsiębiorcy z innych branż, skorzystali z  rozwiązań stabilizujących ceny prądu.

Zgodnie z prawem unijnym, a także przepisami prawa krajowego, przedsiębiorcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. W konsekwencji, rolnicy korzystający z grupy taryfowej G nie muszą składać oświadczenia i zamrożenie ceny energii elektrycznej przysługuje im automatycznie z mocy ustawy.

Oświadczenia do 13 sierpnia

Mikro i mali przedsiębiorcy będący rolnikami, korzystający z innych taryf niż G, którzy dotychczas nie złożyli oświadczeń, aby w II półroczu skorzystać z zamrożonych cen energii, powinni złożyć do sprzedawców energii, z którymi łączą ich aktualne umowy, najpóźniej do 13 sierpnia, oświadczenie (według wzoru z załącznika nr 1 do ustawy) potwierdzające ich status jako zatrudniających mniej niż 10 pracowników albo 50 pracowników i których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln albo 10 mln euro.

Rolnicy będący średnimi i dużymi przedsiębiorcami, będą uprawnieni do złożenia do Zarządcy Rozliczeń Cen wniosku o dofinansowanie, stanowiące pomoc de minimis. Wnioski o tę pomoc będzie można składać w październiku za okres lipiec-wrzesień oraz w styczniu za okres październik-grudzień.

Więcej informacji dotyczących składania oświadczeń na stronie Ministerstwa Energii https://www.gov.pl/web/energia/komunikat-ministra-energii  |Robert Gorczyński

fot. pixabay

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników