czwartek, 30 maja, 2024
spot_imgspot_img

Sprzedajesz rośliny przez Internet – zaopatruj je w paszporty roślin

spot_img

W przypadku sprzedaży roślin do sadzenia, poprzez umowy zawierane na odległość (np. aukcje internetowe, sklepy internetowe, platformy sprzedażowe, serwisy społecznościowe poczta kwiatowa), rośliny obowiązkowo muszą zostać zaopatrzone w paszport roślin. Oznacza to, że osoba sprzedająca przez Internet nawet małe ilości roślin, nadwyżki z własnej produkcji podlega obowiązkowi wpisu do rejestru podmiotów profesjonalnych i musi zaopatrywać te rośliny w paszporty roślin.

Nowe prawo w zakresie zdrowia roślin

Zgodnie z nowym prawem w zakresie zdrowia roślin wszystkie rośliny przeznaczone do sadzenia, przemieszczane na terytorium Unii Europejskiej wymagają zaopatrzenia w paszport roślin (art. 79 i 88 Rozporządzenia 2016/2031), a podmioty profesjonalne przemieszczające te rośliny muszą być wpisane do rejestru podmiotów profesjonalnych.

W art. 81 ust. 1 ww. Rozporządzenia określono wyjątek od powyższego obowiązku i wskazano, że paszport roślin nie jest wymagany w przypadku przemieszczania roślin, dostarczanych bezpośrednio użytkownikom ostatecznym, w tym ogrodnikom amatorom. Jednak wyjątek ten nie ma zastosowania do użytkowników ostatecznych, otrzymujących te rośliny w ramach sprzedaży poprzez umowy zawierane na odległość – art. 81 ust. 1a) ww. Rozporządzenia.

 

Sprzedaż stacjonarna

W przypadku stacjonarnej sprzedaży roślin wprost z gospodarstwa lub na targowisku:
• rośliny sprzedawane podmiotom profesjonalnym, tj. do hurtowni, sklepów, marketów, centrów ogrodniczych itp. – muszą być zaopatrzone w paszport roślin,
• rośliny sprzedawane użytkownikom ostatecznym (np. do wysadzenia we własnym domu/działce/ogrodzie) – nie muszą być zaopatrzone w paszport roślin.

 

Sprzedaż przez Internet

W przypadku sprzedaży roślin przez Internet (sprzedaż poprzez umowy zawierane na odległość ) – wszystkie rośliny do sadzenia muszą być zaopatrzone w paszporty roślin, niezależnie od tego czy nabywcą będzie podmiot profesjonalny czy użytkownik ostateczny. W przypadku sprzedaży większej liczby roślin tego samego gatunku do
1 nabywcy, np. 100 szt. pelargonii, to do całej jednostki handlowej, sprzedawanej do jednego nabywcy może być dołączony 1 paszport roślin.

Dystrybucja

Jeżeli podmiot zakupi rośliny do sadzenia w hurtowni z przeznaczeniem ich do dalszej sprzedaży/dystrybucji, to powinien je nabyć z co najmniej 1 paszportem roślin dołączonym do danej jednostki handlowej (jednostką handlową może być np. doniczka/paletka/wózek danego gatunku roślin). W przypadku dalszej odsprzedaży tych zakupionych roślin, zasady zaopatrywania ich w paszporty są takie same jak opisane powyżej.

Ogłoszenia w Internecie/gazecie/bilbordzie

Jeżeli podmiot zamieszcza reklamę/ofertę/ogłoszenie w gazecie/Internecie/na bilbordzie itp., w której wskazany jest np. towar znajdujący się w ofercie i miejsce sprzedaży stacjonarnej, a zakup możliwy jest tylko po osobistej wizycie w tym miejscu/punkcie sprzedaży – to uznajemy, że jest to oferta/ogłoszenie/reklama i w tej sytuacji należy stosować zasady zaopatrywania roślin w paszporty takie jak w przypadku sprzedaży stacjonarnej.

Natomiast, jeśli po zapoznaniu się z reklamą/ofertą/ogłoszeniem zamieszczonym w Internecie/gazecie/bilbordzie, osoba kupująca może zamówić i zakupić konkretne rośliny z dostarczeniem przez sprzedającego lub kuriera – to w takiej sytuacji jest to „sprzedaż poprzez umowy zawierane na odległość” i wówczas należy stosować zasady zaopatrywania roślin w paszporty takie jak w przypadku sprzedaży przez Internet.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o procedurze rejestracji i paszportowania, skontaktuj się bezpośrednio z Oddziałem WIORiN Bydgoszcz właściwym ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę.
Adresy wszystkich naszych jednostek znajdują się pod adresem http://piorin.gov.pl/kp-struktura/kp-ot/

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 13 marca 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U z 2020 r. poz. 424), podmiot, który będąc do tego zobowiązany nie umieszcza paszportu roślin podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 500 do 5000 zł za każdą przesyłkę roślin, której dotyczy to naruszenie.

Źródło: PIORIN

Obrót nawozami pod nadzorem PIORiN?

Redakcja
Redakcja
Przygotowujemy dla Was zawsze najświeższe wiadomości z branży rolniczej. Newsy, wydarzenia, relacje, opinie. Widziałeś coś ważnego? Chcesz się z nami czymś podzielić? Napisz na adres redakcja@agroprofil.pl

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników