środa, 22 marca, 2023
spot_img

Rząd zmienia tarcze antykryzysową? Są nowe założenia

spot_imgspot_img

Rząd pracuje nad założeniami tzw. „Drugiej Tarczy antykryzysowej”. To pakiet propozycji działań związanych z pandemią koronawirusa mający uzupełniać i rozszerzać zapisy ujęte w pierwszej „Tarczy” i związanych z nią „specustawach”.

 

Kwarantanna i zwolnienia

Dla mieszkańców wsi bardzo ważny jest plan objęcia zasiłkiem w wysokości 50 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę (1300zł), tych rolników i pracujących z nimi domowników, których objęto kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją.

Z punktu rolników i producentów rolnych oraz innych osób prowadzących działalność gospodarczą na wsi, najważniejszy  wydaje się być plan rozszerzenia kręgu przedsiębiorców, uprawnionych do skorzystania z trzymiesięcznego zwolnienia ze składek do ZUS. Obecnie dotyczy to przedsiębiorców zatrudniających do 9 osób. Liczba zatrudnionych ma wzrosnąć do 49.

 

Przepustowość internetu

Kolejne zmiany dotyczyć mają przepustowości internetu.
W usługach komórkowych ma pojawić się nielimitowany dostęp do stron m.in. umożliwiających zdalną diagnostykę medyczną, a także m.in. zdalną pracę nauczycieli i uczniów. Wkrótce ma też zostać uruchomiony Fundusz Szerokopasmowy, zasilany dotacją z budżetu państwa, służący upowszechnieniu dostępu do internetu. Planuje się też wprowadzenie zerowej stawki podatku VAT na urządzenia elektroniczne dla nauczycieli i uczniów, służące nauce zdalnej.
To informacje ważne także m.in. dla hodowców trzody chlewnej i innych producentów rolnych korzystających z internetowych narzędzi obsługiwanych i nadzorowanych min. przez MRiRW, a także ARiMR. Przypomnijmy, że temat problemów z przepustowością internetu na obszarach wiejskich, w swoim wniosku do MRiRW, poruszyła także Krajowa Rada Izb Rolniczych.

 

Zmiany na Poczcie

Rządowe projekty dotyczą również zmian w pracy Poczty Polskiej. Rozważana jest możliwość skanowania pism dotyczących postępowań administracyjnych, egzekucyjnych, karnych, karno-skarbowych lub w sprawach o wykroczenia, gdy przepisy przewidują doręczenie wezwań, zawiadomień oraz innych pism, od których daty doręczenia biegną terminy.
W prawie pocztowym być może pojawi się też przepis, umożliwiający doręczenie listów poleconych do skrzynki bez składania w tej sprawie wniosku na poczcie.

 

Pomoc i kierowcy

Rządowy plan zawiera również propozycję, by środki służące walce z zarazą były wolne od zajęcia egzekucyjnego. Rozwiązanie to dotyczyć ma zarówno środków budżetowych na świadczenia opieki zdrowotnej, jak również darowizn na ten cel.
Automatycznie wydłużyć ma też się szereg terminów, dotyczących kierowców i właścicieli pojazdów. Ma to dotyczyć m.in. praw jazdy, które straciłyby termin w okresie epidemii.

Kiedy i jak?

Rząd kończy pracę nad powyższymi propozycjami. Minister Jan Krzysztof Ardanowski wyraził opinię, że tzw. „Druga Tarcza” powinna wejść w życie jeszcze przed Wielkanocą. Ministerstwa miały czas na zgłaszanie uwag do ubiegłej soboty. Kontrowersje budzą, w szczególności nowe uprawnienia pocztowe, które stworzyć mogą szereg problemów związanych m.in. z tajemnicą korespondencji i innymi obywatelskimi prawami.
Do sprawy powrócimy gdy „Druga Tarcza” trafi pod obrady Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródła: portal bankier.pl, PAP

 

 

 

spot_img
Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników