środa, 17 lipca, 2024
spot_img

Rząd przyjął projekt ustawy odnośnie dopłat dla krów i świń

spot_img

Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, podczas dzisiejszego posiedzenia przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W rezultacie, w 2020 r. rolnicy hodujący krowy i świnie będą mogli otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe. Jednak uprawnienia do otrzymania tego rodzaju pomocy otrzymają ci hodowcy, którzy  poprawią warunki utrzymania zwierząt ponad wymagane normy.

„Dobrostan zwierząt” w ramach PROW

Na ten realizację powyższego zadania, w ramach działania pod nazwą „Dobrostan zwierząt” w Programie Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zarezerwowano kwotę w wysokości 50 mln euro. Na wsparcie będą mogli liczyć rolnicy, którzy dodatkowo zadbają o lepsze samopoczucie i zdrowie zwierząt, poprawiając warunki ich utrzymania ponad obowiązujące przepisy. Cel ten zrealizować można np. przez: zwiększenie przestrzeni do życia przypadającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 20 proc. w stosunku wymaganej minimalnej powierzchni albo zorganizowanie zwierzętom dostępu do pastwiska lub wybiegu.

 

Zakładane stawki pomocy (na rok) wyniosą:

  • 595 zł na krowę mleczną (zwiększenie powierzchni w budynkach),
  • 329 zł na krowę „mamkę” (dostęp do wybiegów),
  • 185 zł na krowę mleczną (wypas),
  • 301 zł na lochę,
  • 24 zł na tucznika.

Dodatkowe pieniądze do bydła są powiązane z większą powierzchnią i dostępem do pastwiska. Krowy powinny spędzić min. 6 godzin dziennie przez 120 dni w roku na łące.

 • W ramach wariantu 2.1 Za wypas krów mlecznych – Wypasanie krów mlecznych przez minimum 120 dni w okresie wegetacyjnym, przez minimum 6 godzin dziennie
 • W ramach wariantu 2.2.– za zapewnienie krowom mlecznym utrzymywanym grupowo zwiększonej powierzchni bytowej w budynkach inwentarskich, o co najmniej 20% w stosunku do minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie obowiązujących standardów w tym zakresie
 • W ramach wariantu 2.3. – za zapewnienie krowom mamkom, cielętom, jałówkom oraz opasom do 300 kg bydła użytkowanego w kierunku mięsnym (które w sezonie wegetacyjnym są wypasane przez minimum 140 dni w roku) poza okresem wypasu – dostępu do środowiska zewnętrznego; powierzchnia udostępniona dla krów mamek, cieląt i jałówek jest zwiększona, o co najmniej 20% w stosunku do minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących utrzymania bydła w systemie otwartym

Jaka powierzchnia dla loch i tuczników w ramach podwyższonego dobrostanu?

Dobrostan świń jest określany, jako pakiet 1. Będą w nim realizowane cztery warianty:

 • wariant 1.1. Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach – roczna stawka dopłaty: 301 zł/szt
 • wariant 1.2. Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budynkach – roczna stawka dopłaty: 24 zł/szt
 • wariant 1.3. Dobrostan loch – dostęp do wybiegu (dodatkowa opcja dla rolników realizujących wariant 1.1.)
 • wariant 1.4. Dobrostan tuczników – dostęp do wybiegu (dodatkowa opcja dla rolników realizujących wariant 1.2.)

Powierzchnia bytowa loch i tuczników powinna wrosnąć o 20% w porównaniu do obecnych prawnych wymagań, aby płatność przysługiwała rolnikowi. Tak samo w przypadku krów mlecznych. Ministerstwo uprzedza, że warianty dotyczące dostępu do wybiegu dla loch i tuczników nie będą realizowane do czasu występowania ASF w Polsce.

Ministerstwo, przygotowując taką formę pomocy dla hodowców, wyliczyło, jakie koszty poniesie rolnik, realizując poszczególne warianty. Coroczna płatność będzie rekompensatą „utraconych korzyści i dodatkowych kosztów związanych z realizacją wymogów działania w zakresie stosowania w produkcji zwierzęcej (w sektorze świń i bydła) – praktyk wykraczających ponad obowiązujące lub powszechnie stosowane standardy”.

Co uwzględniono w kalkulacjach płatności?

Pakietu 1. Dobrostan świń uwzględniono koszty bezpośrednie produkcji, do których zaliczono m.in.: koszt pasz, koszt remontu stada (wariant 1.1 i 1.3), koszt leków i usług weterynaryjnych oraz inseminacji (wariant 1.1 i 1.3), koszt zakupu prosiąt (wariant 1.2 i 1.4). Do pozostałych kosztów bezpośrednich produkcji wliczono: ubezpieczenie zwierząt, koszt zużytej wody do produkcji, koszty specjalistyczne (np. znakowanie zwierząt, koszt środków do konserwacji i magazynowania pasz, koszt dokumentacji hodowlanej). W przypadku dostępu zwierząt do wybiegów dodatkowo wkalkulowane zostało czyszczenie (sprzątanie) wybiegów oraz opróżnianie studzienek gromadzących odchody.

W kalkulacjach płatności dla Pakietu 2. Dobrostan krów uwzględniono koszty bezpośrednie produkcji, do których zaliczono m.in.: koszt pasz, koszt remontu stada, koszt leków i usług weterynaryjnych oraz inseminacji, koszt oceny użytkowości mlecznej i pracy hodowlanej. Do pozostałych kosztów bezpośrednich produkcji wliczono także m. in.: ubezpieczenie zwierząt, środki czystości i dezynfekcyjne.

 

Warunki przyznawania pomocy

Szacuje się, że ze wsparcia będzie mogło skorzystać ok. 65 tys. rolników – hodowców krów i świń. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy zostaną określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zacznie obowiązywać od 15 marca 2020 r.

Uprawnieni rolnicy będą mogli składać wnioski o wsparcie do hodowli krów i świń, w terminie od 15 marca do 15 maja danego roku, drogą elektroniczną w ramach formularza ;pod nazwą: eWniosekPlus. Ustawa ma wejść w życie 15 marca 2020 r. Zaplanowano już przeszkolenie doradców rolniczych i ich przeegzaminowanie. Tak, by mogli oni świadczyć rolnikom usługi dotyczące sporządzania planu poprawy dobrostanu zwierząt.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: MRiRW
Fot.: Pixabay

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników