środa, 29 maja, 2024
spot_imgspot_img

Rolniku zadeklarowałeś międzyplony ścierniskowe? Bez pewnych działań nie otrzymasz dopłat

spot_img

Międzyplony ścierniskowe deklarowane we wnioskach o przyznanie płatności w 2022 r.  jako elementy proekologiczne są uznawane jeśli spełni się konkretne wytyczne. Czego dokładnie dotyczą i co jeśli wskutek zdarzeń niezależnych nie będzie można ich wykonać? 

Międzyplony ścierniskowe, a dopłaty

Międzyplony ścierniskowe deklarowane we wnioskach o przyznanie płatności jako elementy proekologiczne są uznawane jeżeli mieszanka została wysiana od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia i utrzymywana jest co najmniej do dnia 15 października albo przez okres co najmniej 8 tygodni od dnia wysiewu mieszanki, jeżeli ten dzień został wskazany w oświadczeniu złożonym do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni od dnia jej wysiewu. Mieszanka ta nie może być utrzymywana jako uprawa w plonie głównym w roku następującym po roku jej wysiania

Międzyplony mogą tworzyć mieszanki składające się co najmniej z dwóch gatunków roślin należących do: zbóż, oleistych, pastewnych, bobowatych drobnonasiennych, bobowatych grubonasiennych i miododajnych, z wyłączeniem mieszanki złożonej wyłącznie z gatunków zbóż.

Co jeśli jednak wskutek zdarzeń niezależnych nie będzie można wysiać plonu? 

Zmiany w obszarach proekologicznych 

Jeżeli jest to spowodowane złymi warunkami agrometeorologicznymi, rolnik ma możliwość zmiany elementu proekologicznego zadeklarowanego we wniosku o przyznanie płatności na inny obszar proekologiczny, np. na międzyplon ozimy, który należy wysiać od 1 lipca do 1 października i utrzymywać co najmniej do 15 lutego.

 Można także dokonać zmiany gatunku roślin wysiewanych w mieszankach jako międzyplony lub zmiany działki, na której będzie utrzymywany międzyplon deklarowany jako EFA.

Zmiany elementów proekologicznych są możliwe jeżeli:

  • procent powierzchni zadeklarowanej jako EFA po zmianie nie jest wyższy niż we wniosku o przyznanie płatności na 2017 r. (np. jeśli beneficjent zadeklarował 5% EFA, zmiana jest możliwa do osiągnięcia 5%);
  • dotyczą działek będących w posiadaniu rolnika, zadeklarowanych przez niego we wniosku o przyznanie płatności za 2017 r.

Zasady dokonywania zmian

O zmianach, które mogą być dokonywane w zakresie wszystkich rodzajów EFA, należy poinformować kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, składając zmianę do wniosku o przyznanie płatności za zazielenienie. Dodatkowo do zmiany do wniosku należy dołączyć „Oświadczenie o okolicznościach dokonania zmiany we wniosku o przyznanie płatności za zazielenienie”.

Ponadto, jeśli rolnik nie może dokonać wysiewu międzyplonu ścierniskowego w terminie określonym w przepisach, a jednocześnie posiada w swoim gospodarstwie więcej obszarów EFA, niż wymagane 5%, rolnik ma możliwość, w przypadku kontroli na miejscu, wskazania innych elementów EFA w gospodarstwie (niezadeklarowanych we wniosku o płatność na 2017 r.), w celu skompensowania nieobsianej powierzchni międzyplonu. 

Kara za nie wywiązanie się z deklaracji

Za niewypełnienie wymogu utrzymania obszarów proekologicznych, czyli np. brak międzyplonu w określonym terminie, na rolnika może zostać nałożona kara administracyjna w postaci pomniejszenia płatności. Jednakże, jeśli rolnik nie jest w stanie spełnić kryteriów kwalifikowalności lub innych obowiązków w wyniku działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, zachowuje on prawo do wsparcia w odniesieniu do obszaru, który był kwalifikowalny w chwili wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.

źródło:ARIMR

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x