czwartek, 18 kwietnia, 2024
spot_imgspot_img

Rolnicy, a BDO. Kto musi mieć wpis, a kto nie?

spot_img

Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. BDO pozwala na gromadzenie informacji o odpadach i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. W jakim przypadku obejmują one rolników? 

Kto nie musi mieć wpisu w BDO

Wpisowi do Rejestru BDO nie podlega:

 • osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą, która wykorzystuje odpady na potrzeby własne,
 • podmiot mający ziemię, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do:
 • uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
 • uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
 • podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,
 • transportujący wytworzone przez siebie odpady,
 • rolnik, będący wytwórcą odpadów, gospodarujący na obszarze poniżej 75 ha.

Rozporządzenie wymienia 46 grup odpadów, które są zwolnione z ewidencjonowania. Przepisy określają także ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. Zwolnienie dotyczy m.in. odpadów takich jak: odchody zwierzęce, odpady kory i korka, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, drewno, szkło i tworzywa sztuczne.

Kto musi złożyć wniosek o wpis do Rejestru BDO? 

Obowiązek wpisu do Rejestru BDO dotyczy przedsiębiorców, którzy:

 • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,
 • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych).

Jak określa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach także rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni powyżej 75 ha są traktowani na równi z przedsiębiorcami produkującymi odpady. Ponadto zgodnie z art. 63 ustawy o odpadach, które określa art. 57 ust. 1 maja oni obowiązek umieszczania numeru BDO na fakturach sprzedażowych.

Obowiązek umieszczania numeru BDO na fakturach mają następujące podmioty:

 • wprowadzające sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli;
 • wprowadzające baterie lub akumulatory;
 • wprowadzające pojazdy;
 • producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań;
 • wprowadzające na terytorium kraju produkty w opakowaniach;
 • wprowadzające na terytorium kraju opony;
 • wprowadzające na terytorium kraju oleje smarowe.

 Natomiast ważny tu jest zakres prowadzonej działalności. Jeśli rolnik jest tylko wytwórcą odpadów zobowiązanym do prowadzenia ewidencji odpadów, niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego to nie musi wpisywać numeru BDO na fakturach VAT.

WAŻNE! Jeśli rolnik podlega obowiązkowi wpisywania na dokumentach numeru BDO w związku z prowadzonym zakresem działalności pozarolniczej to zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach nie ma znaczenia jak wielkie ma gospodarstwo rolne, musi zarejestrować się w bazie BDO jeszcze przed rozpoczęciem produkcji. Prościej mówiąc, jeśli rolnik wprowadza produkty w opakowaniach na rynek ma obowiązek podawać numer BDO na fakturach VAT.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Jeśli działalność podlega wpisowi do Rejestru BDO, należy uzyskać wpis przed jej rozpoczęciem. Marszałek województwa ma 30 dni od złożenia poprawnego i kompletnego wniosku na wpisanie do Rejestru BDO.

Kary za niedopilnowanie 

Sankcje za niestosowanie przepisów dotyczących rejestracji, ewidencji i sprawozdawczości w BDO dzielą się na dwie kategorie:

 • grzywna (od 100 zł do ponad 1 mln zł) lub areszt wymierzane przez sądy,
 • administracyjne kara pieniężna (od 5000 zł do 1 mln zł) nakładana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Administracyjna kara pieniężna jest nakładana za:

 • prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do Rejestru BDO,
 • nieumieszczanie na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością numeru rejestrowego, który jest nadawany przez Marszałka podczas rejestracji w BDO (dotyczy firm, które podlegają opłacie rejestrowej).

Karą aresztu lub grzywny można zostać ukaranym za:

 • niezłożenie wniosku o wpis do Rejestru BDO, 
 • niezłożenie wniosku o zmianę wpisu,
 • niezłożenie wniosku o wykreślenie z rejestru,
 • złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym, 
 • naruszenie obowiązków sprawozdawczych i ewidencyjnych. 

Od 1 stycznia 2020 r. karze grzywny lub aresztu będzie też podlegał każdy, kto nie będzie: 

 • przechowywał przez określony czas, udostępniał lub przedkładał dokumentów i wszelkich danych, do których zobowiązuje go ustawa,
 • posiadał w trakcie transportu odpadów potwierdzenia wygenerowanego z BDO.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/170

Źródło:biznes.gov.pl
Zdj: pix
abay

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x