piątek, 31 maja, 2024
spot_imgspot_img

Ptasia grypa – kolejne zakazy dla polskiego drobiu

spot_img

Singapur wprowadza tymczasowy zakaz!

Krajowy Główny Inspektor Weterynarii informuje, że w związku z potwierdzeniem w dniu 31 grudnia 2019 r. wystąpienia 1 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w stadzie drobiu w gminie Uścimów, w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim, władze Singapuru wprowadziły tymczasowy zakaz importu z całego terytorium Polski żywego drobiu (w tym ptaków ozdobnych), mięsa drobiowego, produktów pozyskanych z drobiu i ptaków oraz jaj.

 

Odwołanie zezwoleń

Jednocześnie białoruskie służby weterynaryjne podjęły decyzję o odwołaniu wszystkich wydanych wcześniej pozwoleń na wwóz ww. towarów (przesyłek) na terytorium Republiki Białorusi z województwa lubelskiego.

Nie muszą się natomiast obawiać właściciele towarów objętych wspomnianymi ograniczeniami, które wyjechały z województwa lubelskiego Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do 03.01.2020 r. włącznie. Te przyjmowane są przez służbę białoruską w trybie zwykłym.

Wiadomo również, że powyższe ograniczenia nie obejmują pozwoleń wydanych po uzgodnieniu z komitetami ds. rolnictwa i żywności obwodowych komitetów wykonawczych Republiki Białorusi, na poddane obróbce termicznej w procesie produkcji śruty do mieszanek paszowych, przeznaczonych dla zwierząt i mieszanek paszowych, przeznaczonych dla cennych gatunków ryb.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Duże ognisko ASF w Bułgarii


Zakaz Ukrainy

Jak podaje polski krajowy Główny Inspektor Weterynarii, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na oficjalnej stronie internetowej służby weterynaryjnej Ukrainy, w tym kraju wprowadzony został natomiast  zakaz importu drobiu, produktów oraz surowców drobiowych, za wyjątkiem produktów drobiowych poddanych obróbce termicznej, ze stref dotkniętych wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) w Polsce.

 

Zakaz Republiki Południowej Afryki

Ponadto, jak wczoraj poinformował Główny Inspektor Weterynarii, również służba weterynaryjna Republiki Południowej Afryki, pismem z dnia 3 stycznia 2020 r. poinformowała GIW o wprowadzeniu zakazu eksportu związanego w wystąpieniem w Polsce ogniska HPAI u drobiu.

W tym przypadku, zakazem importu z całego terytorium Polski na rynek RPA zostały objęte następujące towary:

 • żywy drób, gołębie i inne ptaki;
 • jaja (z wyłączeniem SPF);
 • świeże (w tym mrożone) mięso drobiowe.

Służby weterynaryjne Republiki Południowej Afryki poinformowały również o tym, że nie będą wydawane nowe weterynaryjne zezwolenia importowe (veterinary import permits) dla ww. produktów. Niewykorzystane zezwolenia zostaną anulowane, a importerzy zobowiązani są do zwrotu ww. zezwoleń. Natomiast produkty drobiowe przetworzone termicznie są wyłączone z zakazu, o ile importer otrzymał ważne zezwolenie importowe (veterinary import permit).

 

Białoruś ogranicza import drobiu

Jak podaje polski krajowy Główny Inspektor Weterynarii, Departament Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi, od dnia 4 stycznia 2020 r., wprowadził czasowe ograniczenie wwozu na terytorium Republiki Białorusi niżej wymienionych towarów z województwa lubelskiego:

 • żywego drobiu, jaj wylęgowych, dzikich, zoologicznych i cyrkowych zwierząt podatnych na zarażenie;
 • mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
 • puchu i pierza, trofeów myśliwskich (dzikie ptactwo);
 • pasz i dodatków paszowych z drobiu, pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem przeznaczonych dla kotów i psów dodatków do karm oraz karm dla kotów i psów, poddanych obróbce termicznej).

 

Reakcja Korei Południowej

W związku z potwierdzeniem w dniu 31 grudnia 2019 r. wystąpienia 1 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w stadzie drobiu w gminie Uścimów, w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim także władze Korei wprowadziły tymczasowy zakaz importu z całego terytorium Polski, drobiu, mięsa drobiowego oraz jaj konsumpcyjnych. Ponadto, służby właściwe Korei zawiesiły procedurę rejestracji polskich zakładów produkujących mięso drobiowe.

 

Nowe ogniska w Starym Uścimowie i Drozdówce

Ponadto, na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy ptaków, tj. Państwowego Instytutu  Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w dniach 4-6 stycznia 2020 r., na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczono 2 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u drobiu. 

Ognisko nr 2020/5 zostało wyznaczone w gospodarstwie, w którym utrzymywano 13 186 indyków, w miejscowości Stary Uścimów, w gminie Uścimów, w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim. Jest to gospodarstwo kontaktowe w stosunku do uprzednio stwierdzonych ognisk w tej samej miejscowości w gminie Uścimów i położone jest na ustanowionym w rozporządzeniu Wojewody Lubelskiego obszarze zapowietrzonym.

Ognisko nr 2020/6 zostało wyznaczone w gospodarstwie, w którym utrzymywano 24 000 indyków, w miejscowości Drozdówka, w gminie Uścimów, w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim. Jest to gospodarstwo kontaktowe w stosunku do uprzednio stwierdzonych ognisk w gminie Uścimów i położone jest na ustanowionym w rozporządzeniu Wojewody Lubelskiego obszarze zapowietrzonym.

 

Ogólna sytuacja w kraju

Ponadto, w odniesieniu do wszystkich stwierdzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 służby Główny Inspektor Weterynarii informuje też, że odpowiedzialne za zwalczanie i prewencję choroby, krajowe służby weterynaryjne wdrożyły wszystkie procedury zwalczania choroby przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków.

 

Przypomnienie podstawowych zasad

Główny Lekarz Weterynarii przypomina również wszystkim hodowcom drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i przestrzeganiu zasad bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. Do podstawowych środków bezpieczeństwa biologicznego zalecanych do wdrożenia przez Głównego Lekarza Weterynarii, należą:

 • pozostawienie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ptaków na wybieg,
 • zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności dzikiego ptactwa,
 • karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich,
 • stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu,
 • stosowanie środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków,
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób, a także zapewnienia utrzymania skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

Liczy się szybka reakcja

Jeżeli więc hodowca drobiu zaobserwuje objawy kliniczne mogące wskazywać na zarażenie  wirusem grypy ptaków, takie jak: zwiększona śmiertelność, apatia, znaczący spadek pobierania paszy i wody; duszność, sinica, wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności, tzw. „lanie jaj” (jaja pozbawione skorup), objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, powinien niezwłocznie poinformować lekarza weterynarii prywatnej praktyki lub powiatowego lekarza weterynarii.

 

Tekst: Robert Gorczyński
Źródło: GIW
Fot: Pixabay

Ptasia grypa – stawką zagraniczne rynki?

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników