wtorek, 20 lutego, 2024

Przyjęto projekt nowelizacji ustaw dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

spot_img

We wtorek Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji PROW na lata 2014–2020. Jakie zmiany obejmą rolników? 

Zbiorniki wodne bez pozwolenia na budowę 

Ważnym aspektem w nowelizacji ustawy jest zmiana przepisów prawa budowlanego. Do tej pory funkcjonowała skomplikowana procedura uzyskiwania zgód na realizację prostych działań, które przeciwdziałają skutkom suszy na obszarach wiejskich. Zniechęcała ona właścicieli gruntów rolnych do podejmowania działań w  tym zakresie. Zmiana przepisów pozwoli na budowę zbiorników o powierzchni większej niż 1 tys. m kw lecz nie większej niż 5 tys. m kw i o głębokości do 3 metrów położonych w całości na gruntach rolnych. Wystarczające będzie zgłoszenie budowy.

Dodatkowo w przepisach ustawy uwzględniona została możliwość współfinansowania kosztów wykonywania urządzeń wodnych innych niż urządzenia melioracji wodnych. Będzie to możliwe ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014–2020.

Możliwość załatwienia spraw on-line w ARIMR

Obecnie, mimo że wnioski składane są w formie elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej ARiMR, to wymiana korespondencji oraz doręczenia w dalszym ciągu odbywają się w formie papierowej. Po zmianie, w przypadku, gdy postępowanie administracyjne lub inne postępowanie jest rozpoczęte na wniosek złożony drogą elektroniczną, możliwe będzie doręczanie pism, w tym obustronna wymiana korespondencji, za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR.

Ułatwienie to dotyczyć będzie zarówno postępowań w postaci decyzji administracyjnej (np. postępowań w sprawie o przyznanie pomocy), jak i innych postępowań (np. w sprawie rozpatrzenia wniosku o płatność i wypłatę pomocy).

Pozostałe zmiany

W przepisach ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej uwzględniono możliwość otrzymywania wyprzedzającego finansowania przez szerszą grupę beneficjentów PROW 2014–2020. 

Zmiany objęły także instytuty badawcze, posiadające status państwowego instytutu badawczego. Według nowelizacji zostaną zwolnione z obowiązku składania zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie. Będzie to dotyczyć sytuacji, gdy są one wyłącznym beneficjentem lub członkiem konsorcjum, w którego skład wchodzą jednostki sektora finansów publicznych.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 5 miesiącach od ogłoszenia.

źródło:MRIRW
zdj: MRIRW

spot_img

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x