środa, 17 lipca, 2024
spot_img

Produkt Polski – promocja i przekaz

spot_img

Podczas zorganizowanego w ostatnim czasie w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie spotkania w formie Tweetup’u Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowskie podkreślił że przewodnią ideą tego i innych planowanych wydarzeń, jest promocja projektu „Produkt polski”. Wiąże się to z poszukiwaniem nowych dróg dotarcia do konsumentów, nie tylko za pośrednictwem tradycyjnych i sprawdzonych mediów, ale też z wykorzystaniem nowoczesnych i superszybkich nośników informacji jak Internet i media społecznościowe. Minister Ardanowski zaznaczył też jak ważne są inne, alternatywne formy i sposoby przekazu. Stąd obecność Prezesa Zarządu firmy Wars S.A.

Przypomnijmy, że zgodnie z definicją Tweetup to impreza integracyjna organizowana w większości dużych miast w Polsce i na świecie. Służy ona tworzeniu okazji do spotkania się osób, które „znały” się do tej pory tylko z Twittera. Natomiast Twitter to internetowy serwis społecznościowy udostępniający usługę mikroblogowania, czyli najczęściej wypowiedzi o długości jednego zdania.

 

„Produkt polski” w Internecie i Warsie

Nawiązując do wypowiedzi Ministra, Prezes Zarządu Wars S.A. Artur Kowalczyk wyjaśnił, że podległa mu spółka obsługuje miliony pasażerów i stara się coraz szerzej korzystać z polskich produktów i polskich przepisów.
W nawiązaniu do wypowiedzi Prezesa Artura Kowalczyka, Minister Ardanowski, stwierdził że coraz więcej polskich firm włącza się w projekt „Produkt polski”, w tym także koncerny, takie jak np.: Polski Koncern Naftowy Orlen czy Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Natomiast promocja polskiej żywności odbywa się na rynku wewnętrznym i zagranicznym, co znajduje odzwierciedlenie w danych z handlu zagranicznego świadczących o tym, że wartość eksportu rolno-spożywczego przekroczy w tym roku kwotę 30 mld euro.
Minister Rolnictwa powiedział również, że w ostatnim okresie bardzo dobrze rozwija się sprzedaż bezpośrednia i rolniczy handel detaliczny, w których to systemach uczestniczy już prawie 15 tysięcy gospodarstw. Ponadto, szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę na rolę tzw. patriotyzmu konsumenckiego, który może znacząco wesprzeć polską gospodarkę.

„Produkt polski” kryteria

Przypomnijmy: z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, która wprowadza możliwość stosowania oznakowania „Produkt polski”. Powyższe przepisy określają jednolite kryteria dotyczące dobrowolnego umieszczania informacji „Produkt polski”. Stanowią one także, że produkty muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie kraju z tym, że w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy tych produktów, pod warunkiem, że składniki takie nie są wytwarzane w kraju.
Natomiast produkty nieprzetworzone mogą zostać oznakowane informacją „Produkt polski” jeżeli ich produkcja, uprawa lub hodowla, w tym zbiory, dojenie w przypadku krów, owiec i kóz odbyła się na terytorium naszego kraju. Ponadto w przypadku mięsa, dodatkowo wymaga się, aby zostało ono pozyskane ze zwierząt urodzonych, chowanych i ubitych na terytorium Polski. Natomiast w przypadku innych niż mięso, produktów pochodzenia zwierzęcego, wymogiem jest, aby zostały one pozyskane od zwierząt, których chów odbywa się na terytorium Polski.

Ponadto, produkty przetworzone uzyskane w wyniku przetworzenia produktów nieprzetworzonych, dla których można stosować informację „Produkt polski” muszą dodatkowo odpowiadać poniższym wymaganiom:

  1. ich przetworzenie odbyło się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. wszystkie ich składniki nieprzetworzone spełniają wymagania wskazane powyżej dla produktów nieprzetworzonych, które mogą zostać oznakowane informacją „Produkt polski”;
  3. inne, niż wskazane wyżej składniki nie mogą przekraczać 25% łącznej masy wszystkich składników w chwili ich użycia do wyprodukowania tego produktu (z wyłączeniem użytej wody) oraz składników tych nie można zastąpić takimi samymi składnikami, które zostały wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podmiot odpowiedzialny za oznakowanie produktu, który będzie chciał w oznakowaniu podać informację o spełnianiu powyższych kryteriów, może to zrobić albo poprzez umieszczenie informacji „Produkt polski” albo poprzez umieszczenie znaku graficznego zawierającego tę informację. Podmioty, które umieszczą informację „Produkt polski” bez spełnienia powyższych kryteriów będą podlegały karze określonej przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016, poz. 1604 z późn. zm.).

Więcej informacji na temat programu „Produkt polski” znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: www.gov.pl
fot. polskasmakuje.pl

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników