środa, 17 lipca, 2024
spot_img

Posiadasz pasiekę? Możesz starać się o dofinansowania!

spot_img

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa rozpoczyna wdrażanie naboru wniosków w ramach Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020-2022, na realizację działań określonych w KPWP w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich”.

Szkolenia i zakupy

Wnioskować będzie można o uzyskanie pomocy na realizację projektów szkoleniowych, zakupu sprzętu pszczelarskiego, zakup leków do zwalczania warrozy, zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej, zakup pszczół, działania związane z analizą jakości miodu, a także o refundację kosztów związanych z pracą pszczelarzy.

Kto może wnioskować?

O dofinansowanie mogą się ubiegać pszczelarze i producenci produktów pszczelich (posiadający weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpis do Rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii). Uprawnione są również: związki pszczelarskie, stowarzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia pszczelarzy, spółdzielnie pszczelarskie i grupy producentów rolnych w zakresie działalności pszczelarskiej.

Terminy i pieniądze

Okres realizacji projektów powinien zakończyć się do dnia 31 lipca roku następującego po roku złożenia projektu. Natomiast w przypadku projektów złożonych w ramach działania „Zakup pszczół” w roku pszczelarskim 2020. Przy czym, okres realizacji projektów powinien zakończyć się do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Wnioski winny zawierać dane dotyczące wysokości planowanych środków finansowych przeznaczonych na jego realizację. Dane mają odzwierciedlać faktyczne potrzeby podmiotu uprawnionego ustalone na podstawie zgłoszonego przez pszczelarzy zapotrzebowania. Powyższe dane zostaną wykorzystane przy weryfikacji projektów, podziale środków przez Komisję Opiniującą Projekty oraz do wyliczenia  rzeczywistej kwoty refundacji przez KOWR.

Gdzie i kiedy?

Na obecnym etapie na swej stronie internetowej oraz w siedzibie Centrali, KOWR udostępnia zaproszenia
do składania projektów. Szczegółowa dokumentacja konkursowa dostępna jest również na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wielki Dzień Pszczół

Przy okazji dodajmy, że na sobotę 8 sierpnia br. przypada Wielki Dzień Pszczół, czyli święto powołane do życia za pośrednictwem branżowego Programu Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom. Z tej okazji, dorocznie w całej Polsce, organizowane są interesujące wydarzenia poświęcone pszczołom. Ich organizatorami są placówki przyrodnicze, ogrody botaniczne, parki narodowe i krajobrazowe, ośrodki edukacji ekologicznej, muzea i skanseny

Magazyn Agro Profil

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: ARiMR
Foto: Pixabay

Agro Profil
Agro Profil
Magazyn rolniczy Agro Profil tworzony jest przez redaktorów rolników. Praktyczne podejście do problemów jest dla nas najważniejsze. Agro Wydawnictwo powstało w styczniu 2016 roku i od tego czasu regularnie przekazuje polskim rolnikom wiedzę ułatwiającą prowadzenie nowoczesnego gospodarstwa. Każdego roku Magazyn Agro Profil uczestniczy w wielu wydarzeniach branżowych - między innymi Agro Show, Agro Tech Kielce, Polagra Premiery, Agro-Park, Targi Książki i wielu innych. Wydawnictwo współpracuje z wieloma pracownikami naukowymi takich placówek jak np. Instytut Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu czy też Politechniki Bydgoskiej.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników