czwartek, 18 kwietnia, 2024
spot_imgspot_img

Pomoc suszowa 2019: Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza zgłasza swoje uwagi

spot_img

Kujawsko – Pomorska Izba Rolnicza po szczegółowej analizie konsultowanego obecnie projektu zmiany rozporządzenia Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej z 6 września 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zauważa, że omawiany projekt nie przewiduje odniesienia szacowanych strat z tytułu suszy do średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwach rolnych, tak jak to miało miejsce w rządowym rozporządzeniu z 2018 roku.

Problem produkcji zwierzęcej

W powyższym kontekście Kujawsko – Pomorska Izba Rolnicza zauważa też, że zgodnie z obecną rządową propozycją straty mogłyby być szacowane tylko w odniesieniu do całkowitej produkcji rolnej. Spowoduje to, że gospodarstwa z produkcją zwierzęcą nie osiągną poziomu strat w wysokości wyższej niż 30% i w efekcie zakwalifikowane zostaną, w myśl przepisów unijnego rozporządzenia nr  1408/2013, do skorzystania z pomocy de minimis. Jednakże obecnie środki finansowe na tę pomoc są już na wyczerpaniu. Do dyspozycji jest jeszcze ok. 30 mln EUR. Kwota ta, zdaniem Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej, z pewnością nie zaspokoi obecnych, o wiele większych potrzeb.

Konflikt z unijnymi regulacjami

Ponadto, Kujawsko – Pomorska Izba Rolnicza wskazuje, że zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr: 2019/316, z dnia 21 lutego 2019 r., jeśli z powodu udzielenia nowej pomocy de minimis zostałyby przekroczone pułapy de minimis (górny limit krajowy lub górny limit sektorowy), nowa pomoc nie może być objęta przepisami rozporządzenia.

Oznacza to, że rolnicy u których straty były mniejsze niż 30% na poziomie całego gospodarstwa, nie będą objęci pomocą.

Apel o przywrócenie wcześniejszych zasad

W związku z powyższym,  Kujawsko – Pomorska Izba Rolnicza zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego z wnioskiem o wprowadzenie rozporządzenia dającego możliwość przyznania pomocy na takich samych zasadach jak ubiegłoroczne.

Pod pismem z 11 września 2019 roku, adresowanym do szefa resortu rolnictwa, w imieniu Kujawsko – Pomorska Izby Rolniczej, podpis złożył prezes tego gremium, Ryszard Kierzek. O tej inicjatywie powiadomiono również Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza.

 

Sprzeciw Krajowej Rady Izb Rolniczych

W rezultacie wyżej opisanego i wielu innych, podobnych wniosków oraz sygnałów, Krajowa Rada Izb Rolniczych przekazała Prezesowi Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej Mateuszowi Morawieckiemu, sprzeciw wobec braku konsultacji w/w aktu prawnego z KRIR

Przy okazji Krajowa Rada Izb Rolniczych wskazała, że została pominięta przy konsultacjach projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

O dalszych postępach w sprawie poinformujemy.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródła: www.krir.plwww.kpir.pl

Bernadetta Ryńska
Bernadetta Ryńska
Rolnik z pasji i wykształcenia, doświadczenie czerpie prowadząc rodzinne gospodarstwo. Zainteresowania: hodowla roślin, nasiennictwo, innowacje w rolnictwie.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników