środa, 24 kwietnia, 2024
spot_imgspot_img

Pomoc dla poszkodowanych gospodarstw

spot_img

Wkrótce ogłoszenie naboru

Już 26 września 2019 roku, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, ogłosi termin składania wniosków o pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w roku bieżącym w wyniku suszy, huraganów, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

Zakres wsparcia

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa, pomoc będzie udzielana na każdy hektar poszkodowanych upraw rolnych, w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą, huraganami, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodziami, oszacowane przez komisje powołane przez wojewodów właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkód, osiągnęły pułap, co najmniej 30% upraw, zadeklarowanych we wnioskach producentów rolnych.

Zróżnicowane stawki pomocy

Przewiduje się zróżnicowane stawki wsparcia, przydzielane z uwzględnieniem  niżej wymienionych kryteriów:

1) 1000 zł w na 1 hektar powierzchni uprawy, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, obejmujące co najmniej 70% danej uprawy, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej;

2) 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej,

3) 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, obejmujące co najmniej 70% danej uprawy i na której obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej,

4) 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej.

Mechanizm udzielania pomocy

Wypłata wsparcia będzie realizowana w formie, tak zwanej, pomocy  „wyłączeniowej” dla gospodarstw rolnych, w których straty w dochodach wyniosą powyżej 30% średniej produkcji rolnej z trzech poprzednich lat lub trzech z pięciu lat po odjęciu wartości najwyższej i najniżej, albo w formule pomocy de minimis, jeżeli straty w dochodach będą wynosić nie więcej niż 30% średniej produkcji rolnej danego gospodarstwa rolnego.

Dodajmy, że kwota pomocy podlegać będzie pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych nieposiadających polis ubezpieczeniowych dla co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.

Procedura legislacyjna

Jak już wspomnieliśmy, w czwartek, 26 września 2019 r., Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ogłosi termin składania wniosków o pomoc, a także oficjalnie określi wysokość stawek wsparcia. Dodajmy, że wnioski można będzie składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Zgodnie z informacją resortu rolnictwa, ogłoszenie naboru mieści się, w przewidzianym prawem, terminie obejmującym okres od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej i podpisanego przez Prezesa Rady Ministrów RP, rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Do tematu powrócimy po ogłoszeniu naboru.

 

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: www.gov.pl
Foto: Pixabay

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników