wtorek, 27 lutego, 2024

Pilotażowy program usuwania folii rolniczych – NFOŚiGW podpisał umowy z siedmioma gminami

spot_img

W siedzibie resortu, p.o. Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Marek Ryszka obecności Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka kilka dni temu  podpisał umowy o dofinansowanie w formie dotacji z siedmioma gminami uczestniczącymi w pilotażowym programie priorytetowym NFOŚiGW Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Rozwiązania w tym zakresie będą realizowane w następujących gminach województwa mazowieckiego: Czerwin, Goworowo, Ostrów Mazowiecka, Rzekuń, Stary Lubotyń, Troszyn i Wąsewo. Podpisanie umów stanowiło wykonanie uchwały Zarządu NFOŚiGW z 2 lipca 2019 r. Na realizację zadań wiejskie samorządy otrzymają dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 406 tys. zł.

NFOŚiGW uruchomił pilotażowy program, aby rozpoznać problem zagospodarowania folii rolniczych oraz wypracować optymalne warunki dla przyszłego, całościowego systemu ich usuwania. Celem programu jest rozwój metod skutecznego usuwania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa na poziomie lokalnym. Do dofinansowania kwalifikują się koszty zbierania, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „big bag”.

Efektem prac, które będą realizowane do końca lipca 2019 r., ma być ok. 117 ton unieszkodliwionych odpadów innych niż niebezpieczne oraz ok. 613 ton odpadów tego samego rodzaju poddanych odzyskowi. Łącznie w ramach złożonych wniosków zagospodarowanych zostanie prawie 730 ton odpadów z tworzyw sztucznych powstających w rolnictwie.

Na zakończenie aktu podpisania umów Minister Środowiska Henryk Kowalczyk stwierdził, że na podstawie doświadczeń uzyskanych do końca lipca 2019 r. przez gminy uczestniczące w pilotażowym projekcie, działania w tym zakresie będą następnie rozwijane w całej Polsce. Szef resortu zaapelował zarazem do przedstawicieli samorządów o aktywność w korzystaniu z programów NFOŚiGW umożliwiających usuwanie azbestu, wapnowanie gleb oraz rozwijanie gospodarki wodno-ściekowej, w tym przydomowych oczyszczalni ścieków. Zaproponował również uczestnictwo samorządów w procesie przyjmowania wniosków w programie Czyste Powietrze.

źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
fot. firmowe

spot_img
Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników