czwartek, 30 listopada, 2023
spot_img

Pieniądze na wapnowanie nie dla wszystkich – kolejna luka w prawie

spot_img

Pieniądze na wapnowanie nie dla wszystkich

Od lat rolnicy zmagają się ze skutkami prawnie niejednoznacznej definicji gospodarstwa rolnego w zakresie działalności gospodarczej. Pół biedy gdyby były to rozważania teoretyczne. Niestety w wielu przypadkach chodzi o konkretne i duże pieniądze, a także o konieczność rejestracji podmiotów w państwowych spisach i instytucjach. Teraz rzecz dotyczy dofinansowania zadań realizowanych w ramach Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

Rolnik czy przedsiębiorca? Jest luka w prawie

Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców (Dz.U z 2019 r. poz. 1292, 1495 z 2020 r. poz. 424) przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną posiadająca zdolność do prowadzenia we własnym imieniu działalności gospodarczej. Niemniej jednak podkreślenia wymaga fakt, że dla rolników istotny jest art. 6 ust. 1 ww. ustawy, który stanowi, że jej przepisów nie stosuje się m.in. do: „działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego”.

Dlaczego nie rozpatrują wniosków na wapnowanie?

Tak więc działalność prowadzona przez rolnika w wyżej określonym zakresie nie podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), a rolnik ją wykonujący nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu tej ustawy. A to problem, np. obecnie, w sytuacji kiedy rolnik składa wniosek na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

KRIR z wnioskiem do Premiera

Aby móc ubiegać się o tego rodzaju wsparcie, rolnik musi wypełnić załącznik H4, w którym stwierdza się, że prowadzi on działalność gospodarczą i podaje kod PKD. Rolnicy, którzy nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej nie chcą podpisywać się pod taką klauzulą i niestety wniosek taki uznawany jest za niekompletny i nie może być rozpatrzony.

W związku z powyższym Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych popierając inicjatywę Małopolskiej Izby Rolniczej 29 lipca 2020 r. wystąpił do Premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do uregulowania definicji gospodarstwa rolnego w zakresie działalności gospodarczej.

O programie wapnowania

Przypomnijmy: celem Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych. Planuje się regenerację gleb na powierzchni co najmniej 250 tys. ha. Beneficjentami końcowymi programu są posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha. Dofinansowaniu podlegać będzie regeneracja glebo odczynie pH mniejszym lub równym 5,5. Wdrażanie programu nadzoruje Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nawet 300 zł za tonę wapna

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia w ramach programu wynosić będzie odpowiednio:

  • do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw
    o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
  • do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
  • do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: KRIR, NFOŚiGW

 

Agro Profil
Agro Profil
Magazyn rolniczy Agro Profil tworzony jest przez redaktorów rolników. Praktyczne podejście do problemów jest dla nas najważniejsze.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników