czwartek, 13 czerwca, 2024
spot_img

Oleiste odnotowują wzrost

spot_img

W okresie 16.04 – 22.04.2018 za nasiona rzepaku (wyliczono jako średnia cena rzepaku zakupionego w ramach zawartych kontraktów i poza nimi o wilgotności do 9%) płacono 1487 zł/t, co 0,6% wzrost względem poprzedniego tygodnia. Natomiast w tym samym okresie w 2017 roku za rzepak płacono średnio 1847 zł/t, co oznacza spadek o 19,3%. Za to sprzedaż oleju rafinowanego odnotowała spadek o 0,6%, a za tonę tego produktu płacono 3220 zł i jest to o 14,9% mniej niż w roku ubiegłym. Cena śruty rzepakowej wyniosła 886 zł/t i jest to o 2,4% mniej względem poprzedniego tygodnia oraz 3,3% mniej względem roku ubiegłego w tym samym okresie. W bieżącym okresie wzrosła również cena makuchu rzepakowego o 0,3% względem tygodnia poprzedniego przy cenie 942 zł/t, jednak względem roku ubiegłego jest to spadek o 1,7%. Wszystkie ceny są wartościami netto.

Przeanalizujmy również ceny na polskim rynku zbóż i kukurydzy. W przypadku pszenicy konsumpcyjnej cena za tonę wzrosła do 674 zł/t i jest to o 0,8% mniej niż w tygodniu poprzedzającym oraz o 4,2% mniej niż w roku 2017. Natomiast średnia cena pszenicy paszowej to 677 zł/t, co oznacza brak zmian w porównaniu do poprzedzającego okresu, jednak jest to o 4,6% mniej niż w roku ubiegłym. Natomiast cena żyta konsumpcyjnego kształtuje się na poziomie 562 zł/t, co oznacza spadek o 2,8% w porównaniu do poprzedniego tygodnia oraz 25,6% mniej niż w roku 2017. Natomiast za żyto paszowe płacono 573 zł/t co oznacza 0,8% wzrost w porównaniu do poprzedniego tygodnia, natomiast względem roku ubiegłego jest to wzrost o 3,2%. W przypadku ziarna kukurydzy przeznaczonego na paszę cena wyniosła 659 zł/t, czyli o 0,8% więcej niż w poprzednim tygodniu, jednak 1,9% mniej niż w roku ubiegłym. Za tonę jęczmienia konsumpcyjnego płacono średnio 680 zł i jest to 3,1% wzrost w porównaniu do poprzedniego tygodnia, jęczmienia paszowego 676 zł (0,7% mniej), natomiast browarnianego 718 zł (0,3% mniej). Średnia cena pszenżyta paszowego wyniosła 629 zł/t i jest to 0,6% wzrost niż w okresie poprzedzającym. Za tonę owsa konsumpcyjnego płacono 534 zł i jest to 1,6% więcej niż w poprzedzającym okresie. Wszystkie ceny są wartościami netto.

Notowania zbóż na rynku UE

Jak wygląda sytuacja na rynku Wspólnotowym? W okresie 9-15 kwietnia średnie ceny ziarna pszenicy, jęczmienia i kukurydzy przy kursie EUR: 4,1881 PLN kształtowały się następująco. Średnia cena pszenicy konsumpcyjnej na rynku UE wyniosła 699 zł/t i jest ona niższa niż w poprzedzającym okresie. W Polsce średnie ceny tego zboża określono na 679 zł/t i jest to mniej niż średnia europejska. Natomiast najwyższe średnie ceny za ziarno pszenicy konsumpcyjnej odnotowano we Włoszech (817 zł/t), w Słowenii (757 zł/t) oraz Hiszpanii (756 zł/t), zaś najmniej płacono na Słowacji (620 zł/t), w Rumunii (629 zł/t) oraz Bułgarii (638 zł/t). W przypadku pszenicy paszowej średnia cena na rynku UE wyniosła 669 zł/t i jest ona bez zmian względem okresu poprzedzającego. W Polsce średnia cena za to zboże wyniosła 677 zł/t i jest to cena wyższa niż średnia europejska. Najwyższe ceny odnotowano w Irlandii (779 zł/t), Portugalii (775 zł/t) i Belgii (716 zł/t), natomiast najmniej płacono za to zboże na Litwie (581 zł/t), w Rumunii (584 zł/t) oraz Słowacji (598 zł/t). Średnia cena jęczmienia paszowego w UE to 685 zł. Natomiast w na rynku polskim zboże to średnio kosztowało 681 zł/t i w tym przypadku jest to cena niewiele niższa niż w UE. Najwyższe ceny odnotowano we Włoszech (833 zł/t ), Portugalii (796 zł/t) i Irlandii (796 zł/t), natomiast najniższe ceny odnotowano w Rumunii (503 zł/t), w Bułgarii (578 zł/t) oraz Finlandii (586 zł/t). W przypadku kukurydzy paszowej na rynku Wspólnotowym płacono średnio 682 zł/t. W Polsce średnia cena za ziarno była niższa niż średnia europejska i wyniosła 653 zł/t. Najwyższe ceny odnotowano w Portugalii (771 zł/t), Włoszech (758 zł/t) oraz Belgii (745 zł/t), zaś najmniej płacono w takich krajach, jak: Bułgaria (600 zł/t), Słowacja (622 zł/t) oraz Chorwacja (626 zł/t). Wszystkie ceny są wartościami netto.

Opracowanie: Aleksandra Wieremczuk

Powyższe opracowanie powstało na podstawie biuletynów Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej (ZSRIR) opracowanych przez Departament Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x