środa, 24 kwietnia, 2024
spot_imgspot_img

O unijnych dopłatach i ASF na spotkaniu ministrów

spot_img

W poniedziałek, 20 stycznia 2020 r. polski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się w Berlinie z Minister Wyżywienia i Rolnictwa Republiki Federalnej Niemiec Julią Klöckner. Spotkanie ministrów dotyczyło dwóch bardzo ważnych tematów: wyrównania unijnych dopłat w rolnictwie, a także bliskiej współpracy Polski i Niemiec w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF).

 

Wyrównanie unijnych dopłat

Minister Jan Krzysztof Ardanowski stwierdził, że przyszła europejska wspólna polityka rolna winna służyć zapewnianiu rentowności gospodarstw rolnych, a także ochronie żywotności obszarów wiejskich przy jednoczesnym spełnianiu oczekiwań wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej. Przy czym proces ten winien przebiegać ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną środowiska. Szef polskiego resortu rolnictwa dodał również, że do realizacji tych celów niezbędny będzie właściwy budżet, natomiast rolnicy powinni uzyskać odpowiednie zachęty finansowe. Będzie to, w ocenie Ministra duża motywacja do podejmowania oczekiwanych działań w zakresie klimatu i środowiska. Zaznaczył także, że nie ma właściwego,  merytorycznego uzasadnienia dla utrzymywania w Unii Europejskiej bardzo zróżnicowanych płatności bezpośrednich.

Jan Krzysztof Ardanowski przypomniał też, że obecne stawki płatności zawierają się w szerokim przedziale: od 550 euro na hektar do 202 euro/ha. Natomiast wynagradzanie rolników i państw członkowskich Unii Europejskiej za produkcję roślinną o wysokiej intensywności oraz obsadę zwierząt z odległych okresów produkcji rolniczej – sprzed 30 lat – nie odpowiada obecnym celom wspólnej polityki rolnej.

Odpowiedź minister Klöckner

W odpowiedzi na powyższe sugestie, Minister Julia Klöckner zauważyła, że kwestia dopłat bezpośrednich oraz ich rola, w odniesieniu do różnic w kosztach ziemi i pracy pomiędzy krajami jest bardziej złożona. Jednocześnie podkreśliła, że dla Niemiec problemem są dopłaty powiązane z produkcją, finansowane w wielu krajach. Jednak w konkluzji Minister zaproponowała podjęcie dalszych, szczegółowych dyskusji na ten temat z udziałem grupy ekspertów.

 

Sprawa ASF

Strona niemiecka podniosła natomiast kwestię walki z afrykańskim pomorem świń. Wówczas Minister Ardanowski przypomniał, że Polska zmaga się z chorobą afrykańskiego pomoru świń już od 5 lat i wiele środków finansowych przeznaczono już na zwalczanie tej choroby. Polski Minister wyjaśnił, że wokół ognisk choroby, na zachodnich obszarach Polski zostały zbudowane solidne płoty, a ich łączna długość to około 250 km ogrodzenia. Minister Ardanowski nawiązał również do ostatnich prac nad tzw. „Specustawą o zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń” wyjaśniając, że niebawem wdrożone zostaną nowe rozwiązania prawne w zakresie redukcji stad dzików, w które zaangażowane będą odpowiednie państwowe służby.

 

Niemcy gotowe do współpracy

W odpowiedzi Minister Julia Klöckner wyraziła gotowość do ścisłej współpracy w zakresie zwalczania choroby oraz przekazania technicznych propozycji działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się ASF.

Ponadto, ministrowie z Polski i Niemiec ustalili, że na forum Unii Europejskiej przeprowadzić należy dyskusję dotyczącą walki z afrykańskim pomorem świń, wraz z kwestią wsparcia finansowego w tym zakresie ze strony Brukseli. Przy tej okazji strona polska zaakcentowała, że należy również wypracować lepsze mechanizmy wsparcia dla sektora wieprzowiny, w tym dla gospodarstw dotkniętych skutkami ASF.


Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło/fot.: MRiRW

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników