środa, 17 lipca, 2024
spot_img

O rolnictwie, leśnictwie, planach i zagrożeniach

spot_img

Przez dwa dni: 14 i 15 października 2019 roku, w Luksemburgu, trwały obrady Rady do spraw Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), skupiającej ministrów rolnictwa i rybołówstwa wszystkich Państw członkowskich Unii Europejskiej. Podczas sesji, delegacji polskiej przewodniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki.

Kwestia Wspólnej Polityki Rolnej

Ważnym tematem rozmów było kształtowanie przyszłej, Wspólnej Polityki Rolnej, w kontekście wzmocnienia budżetu na rolnictwo w latach następujących po 2020 roku. Ma to istotne znaczenie, szczególnie w związku z nowymi zadaniami dotyczącymi: zmian klimatycznych, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.

W tym kontekście, Prezydencja fińska przedstawiła zebranym raport z postępu prac w odniesieniu do pakietu reformy WPR po 2020 r. Rozmowy na ten temat  połączono z omówieniem punktu obrad zgłoszonego przez przedstawicieli Francji. Wnioskowana kwestia dotyczyła oświadczenia ministrów rolnictwa 17. państw członkowskich Unii Europejskiej, wzywających do dostosowania budżetu WPR do nowych wyzwań, przed którymi stoi europejskie rolnictwo i leśnictwo.

 

Stanowisko polskie

Należy podkreślić, że delegacja polska wyraziła sprzeciw wobec cięć wydatków na Wspólną Politykę Rolną, które to zaproponowała Komisja Europejska. Sprawą wywołującą największe niezadowolenie delegatów z Polski, była koncentracja proponowanych cięć na II filarze Wspólnej Polityki Rolnej, czyli polityce rozwoju obszarów wiejskich.
Ponadto, podkreślano że kluczową dla Polski sprawą jest wyrównanie dopłat bezpośrednich do rolnictwa.  

 

Batalia o polski cukier

W punkcie obrad rady, dotyczącym sytuacji na rynkach rolnych w Państwach członkowskich Unii Europejskiej, wiceminister Zarudzki mówił o nieustająco  trudnej sytuacji na rynku cukru w Polsce, co wobec utrzymujących się niskich cen tego produktu, może skutkować likwidacją kolejnych cukrowni. Wiceminister podkreślał, że Komisja Europejska powinna, w sposób ciągły, monitorować sytuację na rynkach rolnych, a także opracować  odpowiedni pakiet działań kompensujących szkodliwe skutki nadchodzących zmian, np. tzw. „bezumownego Brexitu”.

Grupa Wyszehradzka o ASF

Inne zagadnienie, pod obrady, wnieśli reprezentanci Grupy Wyszehradzkiej (czyli: Czech, Polski, Słowacji i Węgier – przyp. red.), w tym przypadku, poszerzonej o delegacje z: Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii, dzięki którym omówiona została sytuacja w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF).
Przy czym, delegaci z Polski, podkreślali że redukcja populacji dzików, już na szczeblu wspólnotowym Zjednoczonej Europy, winna zostać zaliczona do kategorii priorytetowych sposobów walki z tą chorobą.
Od polskich delegatów, zebrani mogli się też dowiedzieć, że ASF powoduje w naszym kraju, daleko idące i bardzo poważne skutki ekonomiczno-gospodarcze i społeczne. Dlatego też, Polska popiera wszelkie inicjatywy, podejmowane na poziomie Unii Europejskiej, służące powstrzymywaniu dalszego rozprzestrzeniania się tej choroby.

 

Debata o leśnictwie

Na temat leśnictwa, głos zabrał Komisarz Europejski ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa Karmenu Vella, który przedstawił treść komunikatu KE o zintensyfikowaniu działań Unii Europejskiej na rzecz ochrony i odtwarzania światowych lasów. Podczas dyskusji, mówiono o ogromnej roli, jaką pełnią lasy, przy wdrażaniu celów związanych ze zmniejszeniem emisji szkodliwych gazów oraz zapobieganiu skutkom zmian klimatycznych. W tym kontekście deklarowano, że Unia Europejska pragnie, w zakresie swych możliwości i kompetencji, wziąć odpowiedzialność za walkę z wylesianiem.

Podczas omawiania spraw związanych z przygotowaniem Strategii leśnej Unii Europejskiej, na lata po roku 2020, przedstawiciele Prezydencji fińskiej, odnieśli się do konkluzji Rady Europejskiej z 15 kwietnia 2019 r. wzywających Komisję Europejską do przedłożenia komunikatu proponującego opracowanie nowej Strategii leśnej na lata po 2020 r. Ponadto, w tym punkcie dyskusji, przedstawiona została Wspólna Deklaracja Ministrów Rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej, a także Bułgarii, Chorwacji i Słowenii, w sprawie lasów, zrównoważonej gospodarki leśnej i dostosowania działań do zmian klimatu.

 

Więcej informacji na temat kompetencji i działań Rady do spraw Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), znaleźć na oficjalnej stronie Rady Unii Europejskiej.

 

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źrodła: www.gov.pl www.consilium.europa.eu

 

 

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników