czwartek, 30 listopada, 2023
spot_img

Nowe zasady wydatkowania środków w rolnictwie?

spot_img

Rządowy projekt ustawy

Uproszczenie i ujednolicenie zasad stosowania zaliczek; rozszerzenie wymogu posiadania tytułu prawnego; nadawanie małżonkom i współposiadaczom gospodarstw rolnych odrębnych numerów identyfikacyjnych, a także skrócenie minimalnego okresu doświadczenia w pracy doradczej, wymaganego do uzyskania wpisu na listę doradców rolniczych, rolnośrodowiskowych i leśnych, to istota nowych ustawowych propozycji, zawartych w rządowym projekcie o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli.

We wtorek, 30 lipca 2019 roku, Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej przyjęła projekt ustawy pod nazwą: Uproszczenie i ujednolicenie zasad stosowania zaliczek.

 

Zmiany zasad stosowania zaliczek

Projekt przewiduje między innymi wprowadzenie rozwiązań mających usprawnić proces wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach płatności obszarowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności ekologicznych, płatności ONW (w obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania), oraz płatności na zalesianie. Rozwiązania te obejmują  uproszczenie i ujednolicenie zasad stosowania zaliczek na poczet wymienionych płatności. Zmiana ma służyć stabilizacji warunków prowadzenia działalności rolniczej i pozytywnie wpływać na zdolność gospodarstw do regulowania bieżących zobowiązań.

Tytuły prawne do państwowych gruntów

Kolejnym  rozwiązaniem przewidzianym w rządowym projekcie jest rozszerzenie na wszystkie grunty państwowe (np. grunty należące do parków narodowych czy samorządów), wymogu posiadania tytułu prawnego do działek rolnych zgłaszanych do płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW. Zmiana ma zapobiec zjawisku ubiegania się o płatności do gruntów państwowych użytkowanych nielegalnie.

Odrębne numery dla małżonków

Projektowana ustawa przewiduje też rozszerzenie katalogu przypadków umożliwiających nadawanie małżonkom i współposiadaczom gospodarstw rolnych, odrębnych numerów identyfikacyjnych. Zaproponowane rozwiązanie umożliwia skorzystanie z mechanizmów administrowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przez osoby, które dotychczas nie miały takiej możliwości (np. małżonkowie rolników czy współposiadacze gospodarstw rolnych).

Dla doradców rolniczych

Następna zmiana polega na skróceniu minimalnego okresu doświadczenia w pracy doradczej, wymaganego do uzyskania wpisu na listę doradców rolniczych, rolnośrodowiskowych i leśnych – z 1 roku do 6 miesięcy, oraz na wskazaniu, zgodnie z ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, 30 punktów ECTS jako niezbędnych do uzyskania w formie studiów podyplomowych, wiedzy z zakresu rolnictwa. | Robert Gorczyński

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników