piątek, 1 grudnia, 2023
spot_img

Nowa propozycja – Fundusz Gwarancji Rolnych

We wtorek, 30 lipca 2019 r., utworzono Fundusz Gwarancji Rolnych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Podstawą  powołania Funduszu jest umowa zawarta między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Najważniejszym celem gwarancji, w ramach PROW 2014-2020, jest ułatwienie rolnikom i przedsiębiorcom przetwórstwa rolno-spożywczego dostępu do kredytów inwestycyjnych oraz obrotowych.

50 milionów euro w ramach PROW

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako instytucja zarządzająca PROW 2014-2020, zapewni wkład finansowy w wysokości 50 mln euro. Ze względu na towarzyszący instrumentom gwarancyjnym efekt mnożnikowy, czyli  przyciąganie środków sektora bankowego, zaangażowanie tych środków pozwoli na wygenerowanie akcji kredytowej w wysokości ok. 1,1 mld zł, co pozwoli na sfinansowanie 1,4 tys. inwestycji.

Dzięki temu, wsparcie w ramach PROW 2014-2020, które do tej pory ograniczało się do dotacji, będzie dostępne dla ostatecznych odbiorców także w formach o charakterze zwrotnym. W tym przypadku jako gwarancja spłaty kredytów.

Poręczenia i gwarancje

Fundusz Gwarancji Rolnych to element rządowego programu pod nazwą: „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”, który wpisuje się w cele Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Jednocześnie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powierza BGK funkcję podmiotu wdrażającego instrument finansowy w formie gwarancji spłaty kredytów w sektorze rolno-spożywczym.

Dodajmy, że Fundusz Gwarancji Rolnych to pierwszy w Polsce instrument finansowy dedykowany wyłącznie rolnikom i przedsiębiorcom przetwórstwa rolno-spożywczego, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Pod umową powołującą do życia Fundusz Gwarancji Rolnych podpisy złożyli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski i Wojciech Hann, członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. |Robert Gorczyński

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników