czwartek, 25 lipca, 2024
spot_img

Nowe spojrzenie na rolnictwo?

spot_img

13 i 14 listopada 2019 r. w Warszawie odbyło się IV Forum Wiedzy i Innowacji. Organizatorem tego wydarzenia było Centrum Doradztwa Rolniczego – Oddział w Radomiu.
Forum stanowi integralną część projektu realizowanego w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019, w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cele konferencji

Organizatorzy i uczestnicy konferencji stawiają sobie za cel wypracowanie płaszczyzn dyskusji i wymiany doświadczeń, wiedzy, a także informacji o innowacyjnych rozwiązaniach w rolnictwie oraz promocji tych rozwiązań w praktyce. Forum było także okazją do nawiązania kontaktów i tworzenia partnerstw innowacyjnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

 

Naukowcy, doradcy i grupy EIP-AGRI

W IV Forum Wiedzy i Innowacji udział wzięli: przedstawiciele nauki, osoby zajmujące się doradztwem rolniczym, brokerzy innowacji, a także reprezentanci instytucji wspierających  rolnictwo, rolników, w tym też przedstawiciele grup operacyjnych EIP-AGRI, przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Spotkanie uświetnił Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Zobacz także: ASF na zachodzie Polski

 

O WPR, inteligentnym rolnictwie i operacyjnych grupach

Podczas Forum omawiano zagadnienia związane ze wsparciem dla rolnictwa w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej Państw członkowskich Unii Europejskiej po 2020 roku. Poruszano również kwestie dotyczące rozwoju inteligentnego rolnictwa i inteligentnej wsi, a także wykorzystania zasobów satelitarnych w rolnictwie oraz dobrych praktyk w funkcjonowaniu grup operacyjnych EIP-AGRI. Ważną częścią programu IV Forum Wiedzy i Innowacji były spotkania dyskusyjne, usystematyzowane w ramach 4. merytorycznych paneli: „Innowacyjne technologie wybranych upraw”, „Innowacje w produkcji zwierzęcej”, „Digitalizacja w rolnictwie oraz „Krótkie łańcuchy dostaw – dobre praktyki”.

Uzupełnieniem Forum była sesja posterowa, a także wystawa prezentująca innowacyjne rozwiązania IT (technologie informatyczne), dla rolnictwa. Forum towarzyszyły też konkursy promujące najciekawsze projekty i rozwiązania z dziedziny rolnictwa pt.:  „Najciekawszy projekt/operacja realizowany w ramach środków unijnych”, a także KSOW; Najciekawsze rozwiązania IT dla rolnictwa.

 

Czym jest model działania EIP-AGRI?

Model innowacji w ramach EIP-AGRI wykracza poza dotychczasowe formy transferu nowych rozwiązań z laboratoriów do rolniczej praktyki.
Do tego celu w ramach EIP-AGRI wykorzystuje się „interaktywny model innowacji” skupiający określone podmioty (np. rolników, doradców, specjalistów, naukowców,  przedsiębiorstwa itp.), skłonne angażować się we współpracę przy realizacji projektów zmierzających do rozwiązania konkretnych problemów.

 

Grupy Operacyjne

Powyższa działalność opiera się na funkcjonowaniu tzw. „Grup Operacyjnych” zajmujących się kreowaniem nowych, często niestandardowych i innowacyjnych koncepcji oraz metod  rozwiązywania problemów. Celem nadrzędnym jest skrócenie drogi: od pomysłu do wdrożenia.
Uczestnikami Grup Operacyjnych EIP-AGRI, na poziomie lokalnym są: rolnicy, uniwersyteccy specjaliści, doradcy, firmy oraz organizacje pozarządowe.

 

Wsparcie Unii Europejskiej

Polityka rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej stwarza szereg możliwości w zakresie tworzenia i finansowania grup operacyjnych – to priorytet w latach 2014-2020. Powyższa polityka realizowana jest za pośrednictwem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obecnie, na obszarze Unii Europejskiej działa ponad 300 grup operacyjnych EIP-AGRI.

Tekst/fot: Robert Gorczyński
Źródła: www.cdr.gov.pl

 

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników