sobota, 24 lutego, 2024

Nowe oznakowanie żywności bez GMO

spot_img

Od 1 stycznia dwa nowe wzory

Od nowego roku, oficjalnie wprowadzone zostaną dwa znaki graficzne: „Bez GMO” i „Wyprodukowano bez stosowania GMO”. Nowe oznakowanie służyć będzie ujednoliceniu formy graficznej znaków stosowanych dla produktów wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych, dla żywności pochodzenia: roślinnego, zwierzęcego, wieloskładnikowej; a także dla pasz.
Dodajmy, że popularny skrót GMO oznacza: organizm zmodyfikowany genetycznie (od ang. genetically modified organizm – przyp. red. ), czyli taki żywy organizm, którego genom został zmieniony metodami inżynierii genetycznej w celu uzyskania nowych cech fizjologicznych lub zmiany już istniejących.

 

Czytelna informacja

Ideą ujednolicenia oznakowania jest przekazanie konsumentom jednoznacznej i czytelnej w odbiorze informacji o specyfice produktów, czyli o braku modyfikacji genetycznej w żywności pochodzenia roślinnego i w paszach, a także o braku zastosowania modyfikacji genetycznej w procesie wytwarzania żywności pochodzenia zwierzęcego (przede wszystkim o niestosowaniu pasz GMO w procesie żywienia zwierząt).

 

Dwa wzory oznaczeń

Dodajmy, że użycie dwóch wzorów znaków graficznych doprecyzować ma przekaz informacji o znakowanych produktach. A zatem, z początkiem przyszłego roku, w użycie wejdą dwa wzory:

Wzór 1 – „Bez GMO”. Znak graficzny, który stosuje się w celu oznakowania jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych  żywności pochodzenia roślinnego i żywności składającej się więcej niż z jednego składnika, w skład której nie wchodzi produkt pochodzenia zwierzęcego oraz pasz.

Wzór 2 – „Wyprodukowano bez stosowania GMO”. Znak graficzny, który stosuje się w celu oznakowania jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności składającej się więcej niż z jednego składnika, w skład której wchodzi produkt pochodzenia zwierzęcego.

 

Kolorystyka znaków

Resort Rolnictwa, poza graficzną formą znaków, określił też zasady dotyczące ich kolorystyki. Znaki: „Bez GMO” i „Wyprodukowano bez stosowania GMO”, powinny być sporządzane w kolorach: białym i zielonym, jednakże dopuszcza się możliwość ich sporządzania, z przyczyn technicznych, w kolorze białym na czarnym tle oraz w kolorze czarnym na białym tle. Wymagana kolorystyka znaków:

  • kolor biały – CMYK (0, 0, 0, 0), RGB (255, 255, 255);
  • kolor zielony PANTONE 354 C – CMYK (85, 0, 98, 0), RGB (0, 177, 64);
  • kolor czarny – CMYK: (0, 0, 0, 100%), RGB (0, 0, 0).

 

Wprowadzenie znaków

Podstawą prawną do ustalenia powyższych oznaczeń jest Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2019 r. „w sprawie znaków graficznych, które stosuje się w celu oznakowania żywności i pasz jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych”. Powyższy dokument stanowi realizację delegacji prawnej zawartej w art. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. „o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów”. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.

Terminy i kontrola

Producenci będą mieli dwa lata na zmianę szaty graficznej dotychczas stosowanej na opakowaniach, aby tylko znaki, które zostaną określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, były stosowane i zapadały w pamięć konsumenta.
Ustawa deleguje zadania kontrolne, w zakresie przestrzegania prawidłowości jej zapisów, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Inspekcji Handlowej, w zakresie kontroli żywności oraz Inspekcji Weterynaryjnej, w zakresie kontroli pasz.

 

Publiczne konsultacje

Przypomnijmy, wprowadzenie nowych oznakowań dotyczących żywności bez GMO,  poprzedzono publicznymi konsultacjami, które rozpoczęły się 2 sierpnia 2019 r., a zakończyły 1 września 2019 r. W tym czasie producenci, przedsiębiorcy i hodowcy zainteresowani przystąpieniem do znakowania swoich produktów, jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych, a także organizacje konsumenckie, mogły  zgłaszać uwagi do projektów.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło/fot.: MRiRW

 

spot_img
Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników