piątek, 23 lutego, 2024

Nowe możliwości na platformie eKRUS

spot_img

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego może poszczycić się nowymi rozwiązaniami w zakresie e-usług dla rolników oraz rehabilitacji leczniczej po przebytej chorobie COVID-19. Pośród tych propozycji znalazły się:

a) Portal eKRUS

Bezkosztowe rozwiązanie dla ubezpieczonych w Kasie, dające dostęp m.in. do spersonalizowanych danych o przebiegu ubezpieczenia, informacji o zbliżających się terminach płatności i wysokości składek. Z konta eKRUSrolnik może także samodzielnie pobierać elektroniczne zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w Kasie.

b) e-zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej na e-PUAP

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że udostępniła na platformie ePUAP usługę „Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej” co ułatwi zgłaszanie wypadku przy pracy rolniczej oraz składanie wniosku SR-23 o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej, lub rolniczą chorobą zawodową.

W celu skorzystania z formularza zgłoszenia, użytkownik, po zalogowaniu się do ePUAP powinien:

1. Wpisać w wyszukiwarce słowa: zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej;

2. Wybrać sprawę;

3. Wypełnić formularz Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej;

4. Wskazać w formularzu, do której jednostki: OR KRUS/PT KRUS zgłoszenie ma być przekazane.

c) e-zaświadczenie

Od 1 lipca 2021 r. na koncie użytkownika w portalu eKRUS, w sekcji eDOKUMENTY, istnieje możliwość wygenerowania elektronicznych zaświadczeń (eZaświadczeń):

• zaświadczenia o okresach podlegania USR (ubezpieczeniu społecznemu rolników), w którym jest zawarta informacja o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne rolników,

• zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu, w którym jest zawarta informacja czy konto płatnika wykazuje/nie wykazuje zadłużenia w KRUS,

• zaświadczenia o okresach podlegania i opłaceniu składek na UZ (ubezpieczenie zdrowotne), w którym jest zawarta informacja dotycząca powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

eZaświadczenie to wygenerowany automatycznie dokument elektroniczny, opatrzony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, który nie wymaga podpisu pracownika Kasy. Dokument ten należy skierować do właściwej instytucji/organu w formie elektronicznej, w zależności od potrzeby, poprzez e-mail lub skrzynkę podawczą ePUAP. Zachowanie takiej formy przekazania dokumentu zapewnia autentyczność jego pochodzenia oraz integralność treści.

Wygenerowane zaświadczenie przekazane drogą elektroniczną, np. pocztą elektroniczną lub za pomocą skrzynki podawczej ePUAP, posiada moc prawną i jest dokumentem urzędowym. Dokumentu takiego nie należy drukować, gdyż wydruk, niezależnie od formy dalszego przekazania, nie posiada już cech dokumentu elektronicznego i nie będzie honorowany przez instytucje/organy, w których zostanie przedłożony.

d) Automatyzacja – interfejs do rejestru urzędów stanu cywilnego

Jest to nowa możliwość dzięki której KRUS może pozyskiwać elektroniczne akty urodzenia, ślubu oraz zgonu podczas rozpatrywania wniosków rolników. Zdejmuje to z interesantów obowiązek osobistego dostarczenia oryginałów dokumentów do placówek Kasy, np. w sytuacji ubiegania się o zasiłek pogrzebowy.

e) Rehabilitacja lecznicza rolników po przebytej chorobie COVID-19

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)uruchomiła nowy profil rehabilitacji leczniczej dla osób po przebytej i udokumentowanej chorobie COVID-19. Procedury kierowania na rehabilitację dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 obowiązują, jak przy kierowaniu na rehabilitację osób ze schorzeniami układu ruchu i układu krążenia. Są to osoby zagrożone całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, albo uznane okresowo za całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, ale rokujące odzyskanie tej zdolności w wyniku leczenia i rehabilitacji.

Aby móc skorzystać z rehabilitacji należy również spełniać określone kryteria dotyczące zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. Musi być więc spełniony jeden z następujących warunków:

• podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,

• podleganie ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą,

• ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowana zdolność do samodzielnej egzystencji.

Po akceptacji lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego KRUS, rolnicy otrzymują propozycję wyjazdu. W przypadku gdy rolnik wyrazi zgodę na proponowany termin i miejsce rehabilitacji, otrzymuje skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą mają osoby, dla których potrzeba rehabilitacji jest uzasadniona następstwem wypadku przy pracy rolniczej.

Źródło:KRUS

spot_img

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x