czwartek, 25 lipca, 2024
spot_img

Nowa inicjatywa środowisk AGROunii?

spot_img

W zaawansowaną fazę weszły działania organizacyjno-przygotowawcze do inauguracji działalności Polskiego Związku Rolnego, którego członkami założycielami są działacze Ogólnopolskiego Ruchu Rolników AGROunia.

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem niezbędnych dokumentów do rejestracji związku w sądzie – informuje Michał Kołodziejczak lider AGRounii oraz członek założyciel nowego związku – Równolegle organizowane są spotkania w terenie i podejmowane decyzje w zakresie ustanowienia lokalnych władz związku, czyli zarządów wojewódzkich.

Początek działalności

Oficjalna prezentacja Polskiego Związku Rolnego nastąpi zaraz po wpisaniu tej organizacji do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Michał Kołodziejczak przewiduje, że może to potrwać nawet około 2 miesięcy i zależy od sądowych terminów.

Członkowie założyciele Polskiego Związku Rolnego to głównie działacze AGROunii, Ci którzy wytrwali w pracy społecznej na rzecz rolnictwa i sprawdzili się w kilkunastomiesięcznym wysiłku – podkreśla Kołodziejczak. –  Dotychczasowa współpraca wiele nas nauczyła i pozwoliła wyłonić tych, którzy mają predyspozycje do pracy społecznej, a przede wszystkim stawiają sobie wyższe cele niż własny jednostkowy interes.

 

Ogólnokrajowy charakter związku

Głównym statutowym celem Polskiego Związku Rolnego ma być dalsza działalność na rzecz skupionego w nim środowiska rolniczego.

Powołujemy ogólnopolski związek zawodowy rolników – wyjaśnia Michał Kołodziejczak – Będzie to zatem organizacja krajowa. Lokalnie działać będą natomiast rady wojewódzkie oraz mniejsze jednostki terenowe: koła związku.

 

Aktywność na forach UE

Ogólnokrajowy charakter Polskiego Związku Rolnego sprawi, że z mocy obowiązujących przepisów, przysługiwać mu będzie prawo do reprezentowania członków oraz podejmowania tematów rolniczych także na forum ponadnarodowym. Na przykład w ramach organizacji unijnych COPA COGECA. Michał Kołodziejczak zaznacza, że bardzo ważną kwestią jest to, by polscy rolnicy mieli godną reprezentację na forum międzynarodowym.

 

ASF, żywność i koncerny

W założeniu Polski Związek Rolny podejmie wszystkie tematy, którymi zajmowała się wcześniej AGROunia, a związkowa forma działania da środowisku nowe możliwości funkcjonowania i nowe narzędzia do realizacji założonych celów.

 

Palącym problemem jest dalszy rozwój afrykańskiego pomoru świńmówi Michał Kołodziejczak – Kolejne kwestie to: nadmierny przywóź żywności z zagranicy, zarówno z zachodu, jak i ze wschodu, a także utrata przez nasz kraj właściwego bilansu upraw i tym samym obniżanie poziomu bezpieczeństwa żywnościowego państwa. Ogromnym problemem jest również  zbyt silna pozycja międzynarodowych koncernów, w tym na rynku handlu – marketów i dyskontów. Wysoce niepokojąca jest także ich agresywna polityka zakupowa, której nieodłącznym elementem jest wprowadzanie na polski rynek towarów z zagranicy oraz maksymalne dociskanie krajowych producentów. Nawet poza granice opłacalności produkcji.

 

Michał Kołodziejczak dodaje, że zawsze będą sprawy do załatwienia przez związkowców.

Należałoby stale pilnować władz i rozliczać je z podejmowanych działań. Dlatego tak ważne jest abyśmy zbudowali silną, wydolną organizację, która swoim funkcjonowaniem będzie cieszyła następne pokolenia rolników. Może zabrzmi to górnolotnie ale dziś tworzymy przyszłość!

 

Formy działalności

Polski Związek Rolny, do realizacji swoich celów, używać będzie bardzo różnych form działania. Istotną ich cechą ma być jednak zgodność z ramami wyznaczonymi przez przepisy prawa. Michał Kołodziejczak stawia na merytoryczną pracę i współdziałanie z innymi środowiskami, instytucjami i podmiotami, ale w przypadkach tego wymagających, nie wyklucza podejmowania działań ostrzejszych np. strajków.


Tekst: Robert Gorczyński
Foto: AGROunia FB

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników