piątek, 23 lutego, 2024

Nawadnianie gospodarstw – można składać wnioski o dotacje!

spot_img

Od 25 września 2019 r. do 22 listopada 2019 r., rolnicy pragnący zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, składać mogą wnioski o dotacje na inwestycje w nawadnianie gospodarstw rolnych. Tego rodzaju nabory ogłaszane będą cyklicznie.

 

Kto jest uprawniony?

Przypomnijmy: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nowy program pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Do skorzystania z pomocy realizowanej w ramach działania: „Modernizacja gospodarstw rolnych”, uprawnieni są rolnicy posiadający gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1 hektara i nie większej niż 300 ha. Wsparcie obejmuje trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

 

Warunki konieczne

Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy: w przypadku ulepszenia istniejących instalacji, doprowadzić do oszczędności wody na poziomie, co najmniej, 10 procent dotychczasowego jej zużycia.
W przypadku powiększenia obszaru nawadniania, należy wykazać brak znaczącego, negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko.
Natomiast, w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan, ze względu na ilość wody, określony został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu, jako mniej niż dobry, od wnioskodawców wymaga się wykazania faktycznej (efektywnej), oszczędności wody.
W rezultacie, każda z powyższych inwestycji w nawadnianie, musi mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody.

 

Wysokość wsparcia

Przewidziano, że na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo rolne, pomoc wynieść może maksymalnie 100 000. zł. Przy czym, refundacji podlega 50 procent kosztów poniesionych na realizację inwestycji (a 60 procent w przypadku młodego rolnika!).
Ponadto, minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 000 zł. Obowiązuje też brak podziału inwestycji na etapy. Ponadto, złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić przed upływem 24. miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie pomocy i nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

 

Studnie, zbiorniki, maszyny, instalacje

Z programu powyższego programu rolnicy będą mogli sfinansować m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Wnioski przyjmować będą oddziały regionalne ARiMR. Można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych Agencji lub drogą pocztową.
Więcej informacji na stronie internetowej Agencji, pod adresem: www.arimr.gov.pl

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: www.arimr.gov.pl

spot_img
Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników