wtorek, 23 kwietnia, 2024
spot_imgspot_img

Kto może ubiegać się o 300 tys. zł wsparacia? ARiMR przyjmuje wnioski rolników, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych i ASF

spot_img

300 tysięcy zł wsparcia?

Klęski i ASF

Do 31 sierpnia br. rolnicy, którzy ponieśli w straty w gospodarstwach z powodu klęsk żywiołowych lub ASF, składać mogą wnioski i skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach PROW na lata 2014-2020.
Zgłaszając wniosek do Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa pozyskać można nawet 300 tys. zł na odtworzenie gospodarstwa.

Kto może się ubiegać?

O pomoc w ramach działania pn.: „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”, bo o nim tu mowa, mogą się ubiegać rolnicy, którzy ponieśli straty z powodu co najmniej jednej z następujących klęsk żywiołowych: powodzi, deszczu nawalnego, suszy, przymrozku wiosennego, ujemnych skutków przezimowania, obsunięcia się ziemi, lawiny, gradu, huraganu, uderzenia pioruna.
Wnioskodawcami mogą być też rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii, w drodze decyzji nakazał zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Warunek: 30 procent strat i więcej

Wnioskodawcami mogą być ci rolnicy, którzy ponieśli straty w roku, w którym składany jest wniosek o przyznanie pomocy lub też wydarzyło się to w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich. Wysokość strat w uprawach rolnych, hodowli zwierząt gospodarskich albo ryb, uprawniająca do starania się o pomoc wynieść musi co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej gospodarstwa. I straty te muszą dotyczyć tylko tego składnika gospodarstwa, którego odtworzenie zalicza się do objęcia wsparciem. Wysokość start określa komisja powołana przez wojewodę.

Co z ubezpieczeniami?

W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wówczas wysokość pomocy pomniejsza się o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu jego ubezpieczenia. Natomiast jeśli rolnik nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw, a będzie on ubiegał się o pomoc na odtworzenie plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, wówczas kwotę pomocy na odtworzenie tego składnika pomniejsza się o połowę.

Na co można wydać?

Dotację na pokrycie strat spowodowanych klęskami żywiołowymi można przeznaczyć na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, np. na odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonych budynków czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych.

Co z ASF?

Natomiast rolnik, którego gospodarstwo zostało poszkodowane przez ASF, dotację może otrzymać na inwestycje, które nie są związane z produkcją świń.

Dodajmy, że w przypadku wstąpienia ASF, o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii decyzją nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji stanowiły one co najmniej 30 proc. świń będących w posiadaniu tego gospodarza.

Do 300 tysięcy złotych

Maksymalna kwota wsparcia, jaką można otrzymać w przypadku klęsk żywiołowych i ASF, wynosi do 300 tys. zł. Z  tym że nie może ona przekroczyć poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Więcej informacji opublikowano na portalu internetowym ARIMR. Można też dzwonić pod numer bezpłatnej infolinii –  tel. 800-38-00-84 lub pytać w punktach informacyjnych, w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Foto: Pixabay

Agro Profil
Agro Profil
Magazyn rolniczy Agro Profil tworzony jest przez redaktorów rolników. Praktyczne podejście do problemów jest dla nas najważniejsze. Agro Wydawnictwo powstało w styczniu 2016 roku i od tego czasu regularnie przekazuje polskim rolnikom wiedzę ułatwiającą prowadzenie nowoczesnego gospodarstwa. Każdego roku Magazyn Agro Profil uczestniczy w wielu wydarzeniach branżowych - między innymi Agro Show, Agro Tech Kielce, Polagra Premiery, Agro-Park, Targi Książki i wielu innych. Wydawnictwo współpracuje z wieloma pracownikami naukowymi takich placówek jak np. Instytut Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu czy też Politechniki Bydgoskiej.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników