poniedziałek, 4 marca, 2024
spot_img

KRUS rozliczy podatek

spot_img

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku podatkowego 2019, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała podatników o tym, że jak co roku, w zdecydowanej większości przypadków, rozliczy podatek dochodowy za rolników.
W tym celu, dla potwierdzenia rozliczenia, w terminie do 29 lutego 2020 r. Kasa  przekaże zainteresowanym formularz PIT-40A. Przy czym osoby, które otrzymają ten dokument, w zasadzie nie muszą podejmować już żadnych dalszych działań.
Ponadto, osoba która otrzyma ww. formularz i poza świadczeniami emerytalno-rentowymi wypłaconymi z Kasy w 2019 r. nie osiągnęła innego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu), nie ma obowiązku składania we właściwym terenowo Urzędzie Skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego.

Są jednak wyjątki

Kasa Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych informuje jednak, że aktualność zachowują pewne wyjątki od powyższej zasady. A zatem KRUS nie rozliczy podatku dochodowego emeryta/rencisty gdy:

  • w ciągu 2019 r. emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna KRUS, a następnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie
  • realizowana była w roku podatkowym ulga podatkowa udzielona przez urząd skarbowy
  • Kasa obniżała wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w związku ze złożonym przez emeryta lub rencistę oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (chyba, że takie oświadczenie emeryt/rencista wycofał w 2019 r.)
  • nie pobierała zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • przed końcem roku podatkowego, tj. do 31 grudnia 2019 r., emeryt/rencista złożył wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku
  • z uwagi na wstrzymanie wypłaty emerytury/renty po zamknięciu roku podatkowego nie można było rozliczyć nadpłaty/niedopłaty podatku

W powyższych przypadkach Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekaże emerytowi/renciście formularz PIT-11A – Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego za rok podatkowy 2019.
A zatem emeryt/rencista, który otrzyma PIT-11A, powinien sam złożyć zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT-37) we właściwym Urzędzie Skarbowym (w formie papierowej lub drogą elektroniczną), bądź dokonać akceptacji zeznania udostępnionego na Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów. Należy jednak pamiętać, aby zeznanie takie złożone lub zaakceptowane zostało w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2020 roku.

Rozliczenia z rodziną

KRUS informuje też, że każdy emeryt/rencista, który zechce skorzystać z ulg podatkowych, bądź z rozliczenia podatku razem z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych), mimo obliczenia podatku przez Kasę, również sam składa zeznanie podatkowe (PIT-36 lub PIT-37) we właściwym Urzędzie Skarbowym lub za pośrednictwem Portalu podatkowego.
Pamiętajmy także o tym, by w zeznaniu uwzględnić kwoty wykazane w PIT-11A lub PIT-40A.

Tekst: Robert Gorczyński
Źródło: KRUS
Foto: Pixabay

 

spot_img
Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników