wtorek, 16 lipca, 2024
spot_img

Koła gospodyń wiejskich nie pozostają bez pomocy. Na co mogą liczyć?

spot_img

Tarcza 4.0 dla wiejskich gospodyń

Bezzwrotne pożyczki dla KGW?

Rząd w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0, związanej z walką z pandemią koronowirusa, uwzględnił potrzeby Kół Gospodyń Wiejskich. Dla tego rodzaju organizacji społecznych przewidziano wsparcie w formie bezzwrotnej jednorazowej pożyczki w wysokości nie przekraczającej 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Jednakże sam przychód w ostatnim roku nie może być wyższy niż 100 tys. zł.
Pieniądze mogą zostać wykorzystane na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności statutowej lub gospodarczej.

Ważna ciągłość działania

Pożyczka wraz z odsetkami podlegać będzie umorzeniu, jednak pod warunkiem, że koło gospodyń wiejskich prowadzić będzie działalność gospodarczą lub statutową przez 3 miesiące od daty jej udzielenia. Środki z pożyczki nie podlegają też egzekucji. O pożyczkę mogą się ubiegać koła prowadzące działalność gospodarczą lub statutową przed 1 kwietnia 2020 r.

Gdzie składać wnioski?

Nabory zostaną ogłoszone przez dyrektorów właściwych terenowo Powiatowych Urzędów Pracy. Tam też należy zgłaszać aplikacje lub za pośrednictwem platformy:  Praca.gov.pl. Lista powiatowych urzędów pracy zostanie udostępniona w formularzu elektronicznym w Praca.gov.pl.
Przyznana kwota pożyczki trafi na podany we wniosku numer konta w ciągu dwóch dni roboczych od daty jego akceptacji przez urząd pracy. Poświadczeniem tego stanu rzeczy będą umowy.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Foto: Pixabay

Agro Profil
Agro Profil
Magazyn rolniczy Agro Profil tworzony jest przez redaktorów rolników. Praktyczne podejście do problemów jest dla nas najważniejsze. Agro Wydawnictwo powstało w styczniu 2016 roku i od tego czasu regularnie przekazuje polskim rolnikom wiedzę ułatwiającą prowadzenie nowoczesnego gospodarstwa. Każdego roku Magazyn Agro Profil uczestniczy w wielu wydarzeniach branżowych - między innymi Agro Show, Agro Tech Kielce, Polagra Premiery, Agro-Park, Targi Książki i wielu innych. Wydawnictwo współpracuje z wieloma pracownikami naukowymi takich placówek jak np. Instytut Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu czy też Politechniki Bydgoskiej.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników