czwartek, 23 maja, 2024
spot_imgspot_img

Jakie zmiany czekają grupy producenckie?

spot_img

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje zmiany w ustawodawstwie dotyczącym grup producentów rolnych, związków oraz organizacji producenckich. Przyszłe prawo dotyczyć ma procesu tworzenia i funkcjonowania tego rodzaju organizacji. Nowe uprawnienia zyska Ministerstwo Rolnictwa  i ARiMR. Jednak jak zapewnia resort, to odpowiedź na postulaty zgłaszane przez podmioty zaangażowane w tworzenie i nadzór oraz przez same grupy producentów.

Zmniejszenie poziomu sprzedaży

Pierwsza zmiana polegać ma na zmniejszeniu obowiązkowego poziomu sprzedaży produktów do grupy (przez jej członka), z co najmniej 80% do co najmniej 60% przy jednoczesnym objęciu tym obowiązkiem co najmniej 90% producentów zrzeszonych w grupie (zamiast 100% które obowiązują obecnie).

90 dni na zatwierdzenie

Następna zmiana to wprowadzenie 90-dniowego terminu na wydanie przez dyrektora właściwego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa decyzji o uznaniu grupy oraz zatwierdzeniu planu biznesowego i dokonania wpisu grupy do rejestru grup. Termin ten wynika z konieczności sprawdzenia przez ARiMR wymogów kwalifikowalności, weryfikacji i zatwierdzenia planu biznesowego oraz przeprowadzenia kontroli na miejscu przed uznaniem grupy.

Roczne sprawozdania

Kolejny wymóg to wprowadzenie obowiązku przedkładania, wraz z wnioskiem o uznanie grupy, edytowalnej wersji elektronicznej planu biznesowego, oświadczeń członków o nieprzynależeniu do innych grup, a także w kolejnych latach, rocznych dokumentacji weryfikacyjnych.
Następna nowelizacja to wydłużenie terminu na złożenie przez grupę producentów rolnych wniosku o zatwierdzenie zmian w planie biznesowym. Jednak w okresie nie późniejszym niż 30 dni przed zakończeniem danego roku działalności grupy.

Ponadto, dyrektorzy OR ARiMR właściwych ze względu na siedzibę organizacji producentów, otrzymają kompetencje do zatwierdzania zmian w planach biznesowych, na wniosek organizacji. Wraz z określeniem elementów jakie wniosek powinien zawierać i niezbędnych załączników.

Kontrola i wezwania

Jeśli nowelizacje zostaną przyjęte, ARiMR zyska też prawo do wzywania grup do usunięcia naruszeń stwierdzonych podczas weryfikacji sprawozdań. Jednakże usunięcie naruszeń ma nastąpić w terminach nie dłuższych niż 12 miesięcy po zakończonym roku działalności grupy, w którym stwierdzono naruszenie. Prezes ARiMR otrzyma natomiast kompetencję do stwierdzania nieważności decyzji w sprawie spełniania przez grupy producentów rolnych warunków określonych w ustawie z dnia 15 września 2000 r., wydanych przed dniem wejścia w życie dotychczas obowiązującej ustawy z dnia 11 września 2015 r.

Nie otrzymają unijnego wsparcia?

Sensem powyższej zmiany ma być umożliwienie dyrektorom OR ARiMR zawieszania postępowań w sprawie przyznania wsparcia finansowego w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego PROW 2014–2020. A nastąpi to w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia uznania grupie producentów rolnych lub organizacji producentów.

Minister określi udziały?

Zakłada się też wprowadzenie obowiązku określenia, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych, maksymalnego odsetka głosów oraz udziałów lub akcji, jakie mogą posiadać członkowie, udziałowcy lub akcjonariusze organizacji producentów w tej organizacji

Powyższe projekty mają zyskać akceptację Rządu już w czwartym kwartale br. Następnie trafią one pod obrady Sejmu i Senatu.


Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: MRiRW
Foto: Pixabay

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x