niedziela, 14 lipca, 2024
spot_img

Jaki jest cel wdrażania Funduszu Promocji Roślin Oleistych?

spot_img

Cele, finansowanie i Komisja Zarządzająca

Trwają prace nad wdrażaniem i obsługą Funduszu Promocji Roślin Oleistych, który powołano do życia, 1 sierpnia 2019 r,, na mocy ustawy z dnia 22 maja 2009 r., o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2160 z późn. zm). Przy czym, ustawa zakłada funkcjonowanie powyższego funduszu promocji, na zasadach, które obowiązują od 2009 r. dla dziewięciu funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Cele Funduszu i finansowanie

Celem funduszu Promocji Roślin Oleistych jest więc: wspieranie marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji roślin oleistych, tj.: rzepaku, rzepiku, soi, lnu i konopi oraz przetworów pochodzących z ich przetworzenia, lub produktów pszczelich tj.: miodu, pyłku kwiatowego, propolisu oraz mleczka pszczelego.

Przy czym, wsparcie działań, dotyczących: roślin oleistych, przetworów pochodzących z ich przetworzenia oraz pasz (w rozumieniu przepisów o paszach), a także produktów pszczelich, nie może przekroczyć, odpowiednio:  85% i 15%, maksymalnej kwoty środków finansowych Funduszu Promocji Roślin Oleistych w danym roku.

 

Sposób działania

A zatem, Fundusz Promocji Roślin Oleistych wspierał będzie m. in.

  • działania mające na celu informowanie o: jakości i cechach, w tym zaletach roślin oleistych, przetworów nasion oleistych a także produktów pszczelich,
  •  działania mające na celu promocję spożycia tych produktów,
  •  udział w wystawach i targach związanych z ich produkcją lub przetwórstwem,
  • badania rynkowe dotyczące spożycia oraz badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości roślin oleistych, przetworów nasion oleistych lub produktów pszczelich, a także prowadzące do wzrostu ich spożycia.

 

Naliczanie wpłat

Ponadto, zgodnie z nowelizacją ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, do naliczania wpłat na Fundusz Promocji Roślin Oleistych oraz równoległego, Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, zobowiązani są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa: roślin oleistych (rzepak, rzepik, soja, len i konopie), lub zbóż (pszenica, żyto, jęczmień, kukurydza, owies oraz gryka), bez względu na ich przeznaczenie (cele konsumpcyjne czy cele paszowe).
Dlatego też, w celu wspierania marketingu rolnego, w ramach obydwu funduszy, w ustawie uwzględniono możliwość wspierania działań mających na celu informowanie o cechach i zaletach pasz, w rozumieniu przepisów o paszach, pochodzących z przetworzenia roślin ujętych w powyższych funduszach.

 

Powołanie Komisji Zarządzającej

4 października 2019 r., Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, uroczyście wręczył, dziewięciu członkom Komisji Zarządzającej Funduszem, akty powołania do pełnienia tych funkcji
Do komisji weszło:
– 3 przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju – Agnieszka Jastrzębska, Ewa Myśliwiec i Radosław Stasiuk
– 3 przedstawicieli Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych – Agata Kuczyńska, Mariusz Olejnik, Marek Kałużyński
– 1 przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” – Tomasz Obszański
-1 przedstawiciel pszczelarzy z ramienia Stowarzyszenia Polska Ekologia – Marek Barzyk
– 1 przedstawiciel Izb Rolniczych – Wiktor Szmulewicz.

 

Pierwsze decyzje Komisji

Już podczas pierwszego, październikowego posiedzenia, Komisja uchwaliła regulamin prac oraz zasady gospodarowania funduszem.

Wybrano też Prezydium Komisji Zarządzającej Funduszem, do którego weszli: Mariusz Olejnik (KZPRiRB) – Przewodniczący Komisji; Ewa Myśliwiec (PSPO) – Wiceprzewodnicząca Komisji i Marek Barzyk (pszczelarz) – Sekretarz

 

Uchwalenie strategii

KZ Funduszu Promocji Roślin Oleistych przyjął też: „Strategię dla branży roślin oleistych na rok 2020”. W oparciu o ten dokument, Komisja Zarządzająca Funduszem, rozpatrywać będzie min. wnioski o dofinansowanie działań z obszarów:  rolnego, konsumenckiego, białkowego, biopaliwowego, pszczelarskiego i  działalności organizacji branżowych

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródła: MRiRW

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników