czwartek, 30 listopada, 2023
spot_img

Jak zostać rolnikiem? Odpowiadamy

spot_img

W poniższym artykule chcielibyśmy odpowiedzieć na pytanie i rozwiać wszystkie wątpliwości związane z tym, co zrobić i jakie spełnić warunki, by założyć gospodarstwo rolne, a tym samym zostać rolnikiem. Do 30 kwietnia 2016 roku nie było z tym problemu, ponieważ każdy mógł kupić grunt rolny, założyć numer gospodarstwa i był już rolnikiem. Jednak ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, która weszła w życie 30 kwietnia 2016 roku nałożyła szereg wymogów i warunków, które należy spełnić, by kupić grunt rolny i zostać rolnikiem. 

 Grunt rolny od 2016 roku może nabyć w rolnik indywidualny, poza paroma wyjątkami. Z definicji wynika, iż rolnik indywidualny to osoba fizyczna posiadająca gospodarstwo rolne o powierzchni nie mniejszej niż 1 hektar i nie większej niż 300 hektarów. Nie ma problemu, jeśli ktoś posiada już gospodarstwo rolne, grunty rolne i chce tylko powiększyć je poprzez kupno następnego areału.

Jak zostać rolnikiem bez ziemi (gospodarstwa rolnego)?

Problem rozpoczyna się gdy nie posiadamy gospodarstwa, ani gruntów, a chcemy kupić grunty, aby założyć gospodarstwo. W myśl definicji nie jesteśmy rolnikiem indywidualnym więc nie posiadamy uprawnień, aby je nabyć. Jak zostać rolnikiem w takich okolicznościach? Ustawodawca wyszedł na przeciw osobom, które nigdy nie posiadały gospodarstwa ani nie obejmą tzw. Ojcowizny, a chcą założyć swoje gospodarstwo od zera. Muszą one spełnić określone warunki, poniżej przedstawiamy jakie.

Czy można zostać rolnikiem bez wykształcenia rolniczego?

Rolnik indywidualny to osoba posiadająca kwalifikacje rolnicze. Aby nim zostać, trzeba spełniać nastę

1) wykształcenie rolnicze zasadnicze, średnie branżowe tj. np. technikum rolnicze lub weterynaryjne. Wykształcenie wyższe rolnicze.

2) posiada tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, tytuł mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada min. 3 letni staż pracy w rolnictwie.

3) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada, co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub wykształcenie średnie lub średnie branżowe inne niż rolnicze i posiada min. 3 letni staż pracy w rolnictwie.

4) wykształcenie podstawowe, gimnazjum, zasadnicze zawodowe lub branżowe inne niż rolnicze i posiada min. 5 letni staż pracy w rolnictwie. 

Jak widać możliwości aby zostać rolnikiem jest wiele, ponieważ każdy z tych warunków wystarczy, że jest spełniony osobno. Tak więc jeżeli osoba posiada wykształcenie rolnicze zawodowe, średnie lub wyższe rolnicze wtedy nie musi spełnić dodatkowych wymogów i może kupić grunty rolne i założyć gospodarstwo rolne w gminie w której mieszka nie krócej 5 lat.

Osoby, które posiadają wykształcenie wyższe inne niż rolnicze muszą albo uzupełnić je kończąc studia podyplomowe, średnią szkołę rolniczą lub posiadać staż pracy w rolnictwie, który wynosi 3 lub 5 lat.

Co uznaje się za staż pracy w rolnictwie?

Dotyczy osób które chcą założyć gospodarstwo od zera. Jest to okres czasu, w którym osoba fizyczna spełniła takie warunki:

1) podlegała ubezpieczeniu w KRUS.

2) była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę wykonując pracę związaną z rolnictwem.

3) wykonywał prace związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej ( dotyczy m.in członków RSP ).

4) odbył staż pracy, o którym mowa w art. 53 ust 1. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004roku, dodam tutaj dla wyjaśnienia że chodzi tutaj o osoby bezrobotne kierowane na okres do 6 miesięcy stażu przez starostę powiatu. W myśl tego przepisu osoby są kierowane na staż do firm lub osób fizycznych zajmujących się działalnością rolniczą. zalicza się do nich m.in. te w których prowadzona jest produkcja roślinna, zwierzęca, sadownicza, pszczelarstwo itp. Za staż pracy, o który mowa w wcześniej uznaje się również okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym potwierdzone zaświadczeniem wydanym na mocy przepisów ustawy o wliczeniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy. Takie zaświadczenie wydawane jest przez urząd gminy na wniosek osoby zainteresowanej. Dodam tylko, że jeżeli organ wydający nie dysponuje dokumentami świadczącymi o takim stażu, może on być poświadczony zeznaniami co najmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo rolne.

Jednakże swobodny zakup ziemi ograniczony jest wielkością areału, jaki chcemy kupić. Bez specjalnej zgody można nabyć do powierzchni 1 ha. Powyżej wymagana jest zgoda  Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Wnioski o zgodę są zamieszczone na stronie KOWR.      

Podsumowując, aby zostać rolnikiem niekoniecznie trzeba odziedziczyć je po rodzicach. I mimo pewnych obostrzeń, z którymi można się zgadzać lub nie zgadzać, jest wiele możliwości dzięki którym można zrealizować swoje zainteresowania rolnictwem, zrealizować pasje czy po prostu spełnić marzenie o własnym warsztacie pracy, o własnym gospodarstwie rolnym. Tego Państwu życzymy i oczywiście wysokich wyników w produkcji i satysfakcji. NŁ

Zdjęcie: pixabay.com

Agro Profil
Agro Profil
Magazyn rolniczy Agro Profil tworzony jest przez redaktorów rolników. Praktyczne podejście do problemów jest dla nas najważniejsze.

Napisz komentarz

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x